Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

„Zdrowy przedszkolak”

 

 

 

 

„Zdrowy przedszkolak"

uid_7a3cf8ab785281775749ae25c3b03a7f1474546204511_width_400_play_0_pos_0_gs_0_height_225

W bieżącym roku szkolnym dzieci z Przedszkola Specjalnego we Frysztaku wzięły udział w VII edycji ogólnopolskiego projektu „Zdrowo jem, więcej wiem" realizowanego w kategorii dzieci z „0" i klasy I.

Organizatorem i sponsorem projektu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie. Patronat honorowy nad projektem objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser - Duda. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania, a stanem zdrowia.

Konkurs składał się z trzech etapów odpowiadających  porom roku: jesiennego, zimowego i wiosennego. Udział w liczbie etapów był dowolny. W każdym etapie zespół konkursowy miał do zrealizowania 1 lub 2 bloki zadań, w których skład wchodziły zajęcia, konkursy, promocja danego tematu w swojej placówce oraz spotkania z rodzicami.

Po dokonaniu rejestracji zespołu konkursowego przedszkolaki z I, II i III oddziału pod nazwą „KRUSZYNKI" przystąpiły do realizacji działań zawartych w wiosennym etapie konkursu, który składał się dwóch bloków zadaniowych (RAPORT NR 1, RAPORT NR 2). Dla naszych „KRUSZYNEK" realizacja niektórych zadań zaplanowanych w projekcie przez organizatora była niemożliwa ze względu na ograniczenia i niepełnosprawności. Dodatkowymi zadaniami dla opiekunów była więc modyfikacja zajęć, a także wprowadzenie własnych dodatkowych działań, mających na celu spełnienie warunków projektu.

W ramach realizacji zadań zawartych w PROJEKCIE NR 1 podjęliśmy następujące działania:

  • zorganizowanie zajęć ruchowych ph.: „Zostań Sportowym Asem", wykonanie zadań w Karcie Pracy Ucznia dotyczących różnych dyscyplin sportowych przy współpracy starszego rodzeństwa lub rodziców,
  • tworzenie własnej gry zespołowej pod nazwą: „Wyborowi Strzelcy", wykonanie pomocy do gry oraz ustalenie jej zasad,
  • założenie „Przedszkolnego Ogródka Ziołowego",
  • zamieszczenie wyżej wymienionych działań na gazetce w Bibliotece Szkolnej oraz promowanie ich w środowisku szkolnym podczas spotkania integracyjnego przedszkolaków z uczniami klas I-III OET-ów,
  • przekazanie ulotek nt.: „Zdrowa inwestycja - rodzice na start", „Aktywność ruchowa - ważny element zdrowia i rozwoju dziecka", dodatkowo opracowano i przeprowadzono z rodzicami ankiety nt. „Zasady zdrowego stylu życia i ich stosowania w życiu codziennym"

Zadania podjęte w RAPORCIE NR 2:

  • zorganizowanie zajęć dla rodziców nt.: „Piramida Zdrowia", podczas których obserwowali różne formy aktywności swoich dzieci i współpracowali z nimi podczas wykonania rysunku „Piramidy Zdrowia",
  • przeprowadzenie konkursu na najlepszy rysunek „Piramidy Zdrowia",
  • promowanie podjętych działań poprzez wykonanie wystawy prac konkursowych i umieszczenie ich w holu Ośrodka, dodatkowo zorganizowanie kolejnego spotkania integracyjnego z zaprzyjaźnionymi uczniami OET-ów, dla których przygotowano inscenizację wiersza J. Brzechwy „Na straganie" oraz konkursy i zabawy przy muzyce, a także wspólne oglądanie prac na wystawie w holu,
  • zorganizowanie forum dla rodziców - udostępnienie ulotek zawierających analizę nowej Piramidy Żywienia i Aktywności Ruchowej, dodatkowo prowadzono zajęcia otwarte dla rodziców i prelekcję ph. „Zdrowie na talerzu" zaprezentowaną przez Panią Renatę  Koś, a także udział rodziców w zajęciach warsztatowych podczas „Festynu Zdrowia".

Wszystkie podjęte działania musiały być odpowiednio udokumentowane w formie opisowej i graficznej (ograniczona ilość znaków, zdjęć). Za każde zadanie można było uzyskać odpowiednią ilość punktów, za przekroczenie terminu odliczano punkty karne.

Długo czekaliśmy na podsumowanie projektu i zamieszczenie wyników przez organizatorów na stronie internetowej, jednak wysoki wynik jaki uzyskał nasz zespół konkursowy „KRUSZYNKI" był dla nas dużą i miłą niespodzianką. Spośród  298 placówek, którym przyznano punkty za udział w etapie wiosennym, na około 600-700 biorących udział zajęliśmy 36 miejsce z ilością 1402 punkty, do pierwszego miejsca brakło nam tylko 108 punktów.

Dziękuję całemu zespołowi nauczycieli w składzie:  A. Majocha, W. Stadnicka-Pałys, W. Konieczna, M. Czarnik za wspaniałą współpracę w trakcie realizacji zadań projektu. Podziękowania kieruję do rodziców, za otwartość i zaangażowanie się w zaplanowane dla nich działania.

Opiekun zespołu:

M. Krupka

Efekty :

Zobacz pełną listę aktualności