Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

 

 

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

witaj_sz-a-300x225

W dniu 4. września b.r. odbyła się, poprzedzona udziałem w Mszy Św. w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia NMP, uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Zebranych wychowanków wraz z rodzicami i opiekunami w imieniu całego grona pedagogicznego serdecznie powitała Pani Wicedyrektor Ośrodka Maria Pająk. W ciepłych słowach życzyła wszystkim wychowankom podjęcia sumiennej nauki oraz wzorowego wypełniania szkolnych obowiązków, zaś rodzicom i opiekunom zadowolenia z widocznych postępów i efektów pracy dzieci. Następnie pani Dyrektor przedstawiła - z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej - przygotowaną przez Ośrodek bogatą ofertę zajęć dydaktycznych i rewalidacyjnych dla poszczególnych etapów edukacyjnych na bieżący rok szkolny oraz funkcjonujące w placówce różnorodne formy wsparcia uczniów i pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

         Kolejnym elementem akademii było wręczenie przez Panią Wicedyrektor Marię Pająk absolwentom naszej placówki dyplomów potwierdzających zdobycie kwalifikacji w zawodach cukiernik i kucharz. Pani Maria Pająk podkreśliła wyjątkowy sukces  tegorocznych absolwentów adeptów zawodów: cukiernik i kucharz,  jakim było zdanie przez 100 % uczniów egzaminu praktycznego oraz uzyskanie dyplomu OKE przez wszystkich zdających w zawodzie cukiernik i  znaczącą część w zawodzie kucharz.

          Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego nabrało szczególnej rangi dla lokalnej społeczności ze względu na Ogólnopolską Inaugurację Roku Szkolnego na terenie powiatu strzyżowskiego - w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie z udziałem Pani Premier Beaty Szydło i Pani Minister Anny Zalewskiej oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch, a także władz Województwa i Powiatu i wielu znamienitych gości.

Wyróżnieniem dla naszej placówki był udział delegacji wychowanków reprezentujących Ośrodek i ich rodziców na czele z Panią Dyrektor Agatą Wyciślak oraz przedstawicielami grona pedagogicznego w Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2017/2018.

(opr. B. M.)

Efekty :

Zobacz pełną listę aktualności