Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

KONKURS RECYTATORSKI „ZAWSZE WIERNI”

 

 

 

KONKURS  RECYTATORSKI „ZAWSZE WIERNI"

 

zawsze-wierni-292x262

 

W dniu 05.03.2018 r. w Powiatowym Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej odbyły się powiatowe eliminacje III edycji Wojewódzkiego turnieju poezji i prozy „ZAWSZE WIERNI", organizowanego pod patronatem Starostwa Powiatowego w Strzyżowie,  w których wzięli udział uczniowie klas 7, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu strzyżowskiego. Konkurs „stanowi hołd dla wszystkich wiernych ideom wolności, honoru, życiu zgodnym z najwyższymi wartościami i umiłowania ojczyzny". W tym roku, po raz pierwszy, w konkursie wzięły udział reprezentantki naszego Ośrodka, uczennice szkoły zawodowej - Barbara Marmol i Patrycja Komisarz. Komisja turnieju, pod przewodnictwem Wicestarosty Powiatu Strzyżowskiego Pana Jana Stodolaka, doceniła odwagę, trud przygotowania i recytację wierszy naszych uczennic i przyznała im nagrody indywidualne oraz  pamiątkowe dyplomy. Podziękowania i dyplomy za wzorowe przygotowanie uczniów do recytacji otrzymali również nauczyciele. Uczestnictwo w turnieju poezji i prozy dostarczyło nam wielu wzruszeń i niezapomnianych wrażeń z uwagi na treść tekstów ukazujących dramatyczne przeżycia bohaterów, wysoki poziom recytacji, możliwość zmierzenia się z rówieśnikami innych szkół, a także okazję do zawarcia nowych znajomości.  

(Opr. R.G.G.)

Efekty :

Zobacz pełną listę aktualności