Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA

W dniu 28.03.2019 r. w naszym Ośrodku odbyła się Wojewódzka konferencja szkoleniowa - „Symptomy zaburzeń rozwojowych u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wybrane formy pomocy." Tematyka konferencji skierowana była do nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej. Podczas konferencji zostały wygłoszone następujące prelekcje:

1.      Wybrane zagadnienia z psychopatologii rozwoju dziecka w aspekcie emocjonalno - społecznym - mgr Marcelina Surowiecka, psycholog.

2.      Grafomotoryka i rozwój poznawczo - społeczno - emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - co powinno zaniepokoić nauczyciela? - mgr Wioletta Petka-Grygiel, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

3.      Kiedy do logopedy? - jak rozpoznać trudności w zakresie rozwoju mowy
i komunikacji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym -
mgr Barbara Tarnawska-Jurasz, neurologopeda.

4.      Najczęściej zgłaszane problemy dzieci, jakie mogą łączyć się z zaburzeniami ruchu i integracji sensorycznej - dr  Andżelina Wolan-Nieroda,
mgr Przemysław Duliński, fizjoterapeuci, terapeuci SI.

5.      Dlaczego dzieci słyszą, a nie słuchają? - trening uwagi słuchowej
wg prof. A. Tomatisa - mgr Lidia Myćka, psycholog.

6.      Biofeedback - trening mózgu - mgr Maria Pająk, logopeda.

7.      Formy pomocy dla dziecka i rodzica po uzyskaniu informacji o niepokojących symptomach w zakresie rozwoju psychofizycznego dziecka - mgr Elżbieta Gierlach, psycholog.

Konferencję prowadziła mgr E. Gierlach. Uczestniczyło w niej około 80 nauczycieli z przedszkoli, szkół ogólnodostępnych oraz oddziałów integracyjnych w placówkach oświatowych.  Prelegenci w sposób profesjonalny oraz zgodny z  głównym tematem konferencji zapoznali słuchaczy z najczęściej obserwowanymi zaburzeniami sfery komunikacyjnej, percepcyjno-poznawczej, emocjonalnej i społecznej, wstępującymi u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Swoje wystąpienia poparli przykładami z codziennej pracy pedagogicznej oraz terapeutycznej.  Ponadto mgr E. Gierlach przedstawiła ofertę edukacyjno - terapeutyczno - pomocową dla rodziców oraz dzieci, u których zdiagnozowano niepełnosprawność lub zagrożenie nią, a nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole.

Dyrekcji oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowania konferencji, zarówno od strony merytorycznej, jak i porządkowo - plastyczno -gastronomicznej, serdecznie dziękujemy - Koordynatorzy.

(opr. E.G.)

Efekty :

Zobacz pełną listę aktualności