Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

„Zajęcia integracyjne - Łączy nas wiele”

 

mniejszosci_logo

 

 

 

„Zajęcia integracyjne - Łączy nas wiele"

W roku 2019 w Ośrodku realizowany był projekt w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce „Zajęcia integracyjne - Łączy nas wiele". Jego wartość wyniosła 9 400 zł. Dotacja została otrzymana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zorganizowanych zostało wiele zajęć o różnorodnym charakterze. Rozwijały one potencjał poznawczy i kulturowy uczniów. Zrealizowano następujące zadania: zajęcia rekreacyjne na basenie (18 godzin),  dwudniowa wycieczka edukacyjna do Krakowa, warsztaty kulinarne (3 zajęcia w dwóch grupach), spotkania z książką (5 zajęć), dyskoteka andrzejkowa „W cygańskim stylu". Większość zajęć przygotowanych było dla 12 osób. Ogółem w projekcie uczestniczyło 112 uczniów. Zaangażowanych było 10 nauczycieli SOSW - wolontariuszy. Zajęcia służyły wzmacnianiu poczucia własnej wartości, nawiązywaniu kontaktów z innymi, uczeniu się nowych umiejętności, zwiększaniu umiejętności komunikowania się, przełamywaniu barier emocjonalnych, pobudzaniu aspiracji poznawczych uczestników.

Serdecznie dziękuję uczestnikom za zaangażowanie a prowadzącym zajęcia za czas ofiarowany dzieciom i młodzieży.

Koordynator T. G.

Zobacz pełną listę aktualności