Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Usługi edukacyjne - projekt "Nie boję się jutra"

W związku z rozstrzygnięciem w dniu 4. 09.2014r. przetargu nieograniczonego na usługi edukacyjne dotyczące prowadzenia zajęć dydaktyczno - terapeutycznych w ramach projektu ,,NIE BOJĘ SIĘ JUTRA", Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Załącznik: Wybór oferty

Zmiana zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty