Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych - wybór oferty

W związku z rozstrzygnięciem w dniu 30. 09. 2014r. przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy artykułów spożywczych  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Załącznik:  Wybór oferty

Zmiana zawiadomienia o wyborze