Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

PODZIĘKOWANIA DLA DARCZYŃCÓW, WSPÓŁORGANIZATORÓW I UCZ...

PODZIĘKOWANIA DLA DARCZYŃCÓW, WSPÓŁORGANIZATORÓW I UCZESTNIKÓW
BALU CHARYTATYWNEGO - 19.11.2016r.

Są takie chwile szczególne w naszym życiu, kiedy wdzięczność trudno jest ubrać w słowa...wtedy mówimy zwykłe DZIĘKUJĘ, które musi zawrzeć wszystko to, co chcemy wyrazić!

Dzisiaj właśnie jest taka chwila, gdy kierując to proste słowo do Państwa pragniemy podziękować za niezwykłą otwartość Państwa na potrzeby dzieci i młodzieży specjalnej troski, emocjonalne wsparcie naszego Balu Charytatywnego oraz hojność materialną i finansową.

Dzięki ofiarności naszych darczyńców, zaangażowaniu członków Stowarzyszenia „Jest Taka Sprawa", wolontariuszy, współorganizatorów: Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku w przygotowanie Balu Charytatywnego oraz niezwykłej szczodrości jej uczestników podczas licytacji, jak i sprzedaży „cegiełek" udało się nam zebrać kwotę w wysokości  9 592,93 zł.

Pozyskana kwota w całości zostanie przeznaczona na działalność statutową naszego Stowarzyszenia - m.in.: na pomoc rzeczową dla wychowanków z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, organizację Pikniku Rodzinnego czy dofinasowanie wycieczek dla naszych podopiecznych.

Niech brak słów pozwalających wyrazić uznanie za Państwa postawę pełną miłości i humanizmu zastąpi sentencja Jana Pawła II:

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."

Prezes Stowarzyszenia
„Jest Taka Sprawa"
Marta Miga - Tokarska