Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

klasy I-VII SP

 

 

  

   Szkoła Podstawowa nr 2

     Szkoła Podstawowa Nr 2 działająca w Ośrodku przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim.       

     W roku szkolnym 2017/2018 do Szkoły Podstawowej uczęszcza około 50 uczniów.       

    Uczniowie szkoły podstawowej objęci są  opieką z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz pomocy psychoterapeutycznej.