Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

12spdp

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

W Szkole Przysposabiającej do Pracy kształci się młodzież  niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz młodzież z niepełnosprawnością sprzężoną. Kształcenie trwa w niej trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości dziecka może być wydłużone do dwudziestego trzeciego roku życia. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w oparciu o podstawę programową dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz indywidualne programy dostosowane do możliwości psychofizycznych każdego ucznia. Nadrzędnym celem Szkoły jest przygotowanie młodzieży do pełnienia różnych ról społecznych i samodzielnego - na miarę ich możliwości - dorosłego życia.

Do realizacji tych celów ma przyczyniać się uczestniczenie młodzieży w szeregu zajęć, do których należą:

  • zajęcia z zakresu funkcjonowania osobistego i społecznego,
  • zajęcia z zakresu wychowania fizycznego,
  • zajęcia kształcące kreatywność,
  • zajęcia rewalidacyjne,
  • zajęcia przysposabiające do pracy - w ramach których uczniowie  zdobywają wiedzę
    i umiejętności   praktyczne, które mają im umożliwić  prowadzenie gospodarstwa domowego, sporządzanie posiłków, a także podejmowanie prac w zakresie dekoratorstwa, ogrodnictwa, stolarstwa.

 

1spdp

Zajęcia odbywają się w salach lekcyjnych i pracowniach, w których  uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności w wyżej wymienionych zakresach oraz pozwalają na praktyczne przećwiczenie nabytych umiejętności na poszczególnych stanowiskach pracy.

11spdp

W pracowni gospodarstwa domowego wykonuje się szereg czynności związanych z  rozwijaniem umiejętności z zakresu podstawowych czynności wykonywanych przy przygotowywaniu posiłków, a także innych czynności niezbędnych w codziennym życiu. Młodzież wykonuje podstawowe czynności porządkowe, uczy się przygotowywania prostych potraw. Poznają także urządzenia kuchenne i zasady posługiwania się nimi.

W pracy uczą się wykorzystywania urządzeń AGD takich jak: roboty kuchenne, gofrownica, kuchenka mikrofalowa, piecyki elektryczne. Osoby obsługujące te urządzenia czują się bardzo dumne i docenione z możliwości użytkowania sprzętu. Poza obsługą maszyn, wymagana jest także ostrożność i odpowiedzialność za siebie i innych kolegów oraz za wykonywaną czynność. Wychowankowie uczą się nakrywania stołów oraz zachowania się przy stole. Układają odpowiednią ilość zastawy do ilości uczestników siedzących przy jednym stoliku. Poznają wartości odżywcze warzyw i owoców a także zasady zdrowego żywienia. Po zakończonej pracy wykonują czynności porządkowe związane z myciem i wyparzaniem naczyń, sprzątaniem swoich stanowisk pracy oraz całej pracowni.

Uczniowie uczą się  wykonywania drobnych napraw stolarskich, a także pielęgnacji i hodowli roślin, zagospodarowywania terenu wokół szkoły i prowadzenia prac porządkowych. Podczas tych zajęć uczniowie zapoznają się z rolą pracownika oraz przygotowują się do podjęcia pracy na określonym stanowisku. Ponadto wytwory pracy uczniów często wystawiane są na organizowanych w szkole i poza nią konkursach, a także służą do organizacji uroczystości i imprez szkolnych.

6spdp 

Na zajęciach ze sztuki użytkowej i rękodzieła uczniowie uczą się jak z prostych materiałów wyczarować coś rewelacyjnego.

18spdp

 

17spdp

Nasi uczniowie pod opieką nauczyciela często odwiedzają miejsca użyteczności publicznej, takie, jak np.: poczta, apteka, sklepy oraz uczestniczą w wielu wycieczkach.

(Opr. M. T. L., Ł. D.)

20spdp

 

21spdp