Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Spotkanie grupy wsparcia rodziców - kwiecień 2016

Spotkanie grupy wsparcia rodziców

W dniu 22-go kwietnia Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka po raz kolejny zorganizował zajęcia otwarte  w ramach realizacji programu Grupy Wsparcia Rodziców. Formuła spotkań opiera się na części szkoleniowej, w której uczestniczą rodzice oraz na zajęciach integracyjnych przygotowanych dla wszystkich dzieci uczestniczących w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2016grwspwwr22

 

12016grwspwwr22

Tym razem tematem szkoleniowym przedstawionym przez psychologów zespołu były zaburzenia lękowe u dzieci. Pani mgr Marta Miga-Tokarska szczegółowo przedstawiła tematykę lęków rozwojowych, a także ich terapię i techniki rozładowywania napięć emocjonalnych u dzieci. Pani mgr Lidia Myćka przedstawiła rodzicom zastosowanie wybranych metod relaksacyjnych stosowanych u dzieci i młodzieży, w tym: wizualizacje, bajki terapeutyczne, wierszyki - masażyki, elementy treningu autogennego Schultza. 

22016grwspwwr22

 

52016grwspwwr22

W tym samym czasie dzieci uczestniczyły w zabawach integracyjnych prowadzonych przez pozostałych terapeutów. Tematem przewodnim zajęć była "Wiosna". Zadania, jakie miały do wykonania dzieci, ukierunkowane były na  rozwój orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz usprawnianie motoryczne w zakresie motoryki dużej i małej. Nie mogło również zabraknąć ćwiczeń oddechowych, zabaw słuchowych oraz nauki piosenki o wiośnie, a dzieci uczestnicząc we wspólnej zabawie doskonaliły umiejętność współdziałania. Dla wszystkich była to przede wszystkim wspaniała zabawa o czym mogą świadczyć uśmiechnięte twarze dzieci.

(Opr. W. P.)

62016grwspwwr22

 

82016grwspwwr22

102016grwspwwr22