Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych - czerwiec 2019

nr ogłoszenia

555694-N-2019

data zamieszczenia

2019-06-03  

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku ogłasza przetarg nieograniczony na "Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych" dla Powiat Strzyżowski-Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Frysztaku.  

Informacja z otwarcia ofert 

 

Materiały do pobrania:

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

Załącznik nr 1. Formularz cenowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust.1 ustawy Pzp

Załącznik nr 3. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp

Załącznik nr 4. Formularz ogólny oferty

Załącznik nr 5. Wzór umowy