Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE!

 

 

DRODZY

RODZICE I OPIEKUNOWIE!

UWAGA202005

Uprzejmie proszę wszystkich  Rodziców zainteresowanych udziałem ich dzieci w zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku o szybki kontakt z wychowawcą klasy bądź Dyrektorem Ośrodka w sprawie udziału dziecka w tych zajęciach. Bardzo proszę o zgłoszenie w jakiego rodzaju zajęciach dziecko będzie brało udział. Deklaracja niezbędna jest do zaplanowania odpowiedniej ilości specjalistów i bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć.

Proszę też wszystkich rodziców uczniów klas I -III zainteresowanych powrotem dziecka do szkoły od 25.05.2020 r. o pilne zgłoszenie tego faktu wychowawcy klasy bądź Dyrektorowi Ośrodka. Warunki realizacji tych zajęć będą zgodne z wytycznymi MEN i uzależnione od Państwa deklaracji.

Dyrektor Ośrodka

Agata Wyciślak

Zobacz pełną listę aktualności