Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Administracja i obsługa

 

 

 W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

pracują w roku szkolnym 2019-2020 następujący pracownicy:

Pracownicy administracji

Irena Godek - główny księgowy

Irena Prokop - kierownik gospodarczy

Ewa Wilgusz - starszy referent ds. administracyjno - księgowych

mgr Maria Pakla - referent

Mariola Soboń - referent

mgr inż. Gabriela Macek - magazynier

Ewa Wójcik - intendent

Anna Szymkowicz - pomoc administracyjna

Pracownicy obsługi

Ewa Boroń

Małgorzata Winiarska

Agata Samolewicz

Albert Kowalski

Dorota Farej

Ewa Grudziak

Marta Kostur

Wioletta Winiarska

Edward Stadnicki

Wiesław Kasza

Krzysztof Zięba

Marek Wójcik

Beata Bernal

Anna Kuternoga

Joanna Papuga

Aurelia Pietruszka

Halina Zajchowska - Wątor

Paweł Rusinek