Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Administracja i obsługa

 

 

 W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

pracują w roku szkolnym 2022-2023 następujący pracownicy:

Pracownicy administracji

mgr Maria Pakla - główny księgowy

mgr Paulina Żołyńska - inspektor ds. osobowych

Ewa Wilgusz - starszy referent ds. administracyjno - księgowych

Irena Godek - pomoc administracyjna

Mariola Soboń - starszy referent

mgr inż. Gabriela Macek - magazynier

Bartłomiej Furtek - intendent

 

Pracownicy obsługi

Ewa Boroń

Małgorzata Winiarska

Agata Samolewicz

Albert Kowalski

Dorota Farej

Ewa Grudziak

Marta Kostur

Wioletta Winiarska

Edward Stadnicki

Wiesław Kasza

Krzysztof Zięba

Marek Wójcik

Beata Bernal

Anna Kuternoga

Justyna Mijal

Aurelia Pietruszka 

Karolina Zajchowska

Halina Zajchowska - Wątor

Anna Szymańska

Barbara Kruszyna

Sylwia Kiczek

Agnieszka Krempa

Sylwia Gazda