Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Historia Ośrodka

 

 

 

HISTORIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO WE FRYSZTAKU

 

Logo SOSW Frysztak

 

HISTORIA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO WE FRYSZTAKU

1. Historia budowy i założenia SOSW we Frysztaku

2. Baza lokalowa

3. Kadra pedagogiczna

4. Wychowankowie

5. Wypoczynek

6. Osiągnięcia

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez wicedyrektora Panią Teresę Guzy.

(Opr. R.G.G.)