Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Ślusarz

 

ŚLUSARZ

 

1. Ślusarz to jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym  i maszynowym. Z tego względu ma szerokie zastosowanie w gospodarce, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Pomimo rozwoju różnych dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami, zapotrzebowanie na specjalistów wykonujących usługi ślusarskie ciągle rośnie.

Jeśli:

 • chcesz wykonywać elementy maszyn,
 • chcesz wykonywać elementy urządzeń powszechnego użytku,
 • chcesz poznać elementy obróbki ręcznej,
 • chcesz poznać elementy obróbki maszynowej np. frezowanie, szlifowanie, toczenie,
 • wykonywać połączenia nitowane, spawane, lutowane, zgrzewane.

Podejmij naukę w branżowej szkole I stopnia w zawodzie ślusarz.

2. Informacje dodatkowe:

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w rozmaitych zajęciach dodatkowych podnoszących ich kwalifikacje zawodowe i wyposażających w nowe wiadomości i umiejętności przydatne w pracy zawodowej:

 • warsztatach,
 • kursach,
 • stażach zawodowych.

2018slusarnia

 

22018slusarnia

 

42018slusarnia

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Symbol cyfrowy zawodu: 722204

Typ szkoły: Branżowa Szkoła I Stopnia

Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Nauka trwa trzy lata i kończy się uzyskaniem kwalifikacji (po zdaniu jednego egzaminu kwalifikacyjnego)

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

MG.20. - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Dalsza nauka:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ślusarz po potwierdzeniu kwalifikacji MG.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MG.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • przyjmowania do naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków, zamków, ogrodzeń metalowych,
 • ustalania przyczyn wad i niesprawności podstawowych podzespołów iczęści sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków itp.,
 • czyszczenia i mycia urządzeń przed wykonaniem napraw,
 • demontażu urządzeń na zespoły i części z wykorzystaniem narzędzi oraz przyrządów ślusarskich uniwersalnych i specjalistycznych,
 • weryfikacji uszkodzonych zespołów i części,
 • dorabiania, dopasowywania i wymieniania uszkodzonych części zzastosowaniem operacji: wiercenia, rozwiercania, odkręcania śrub, cięcia, piłowania, skrobania, docierania, nitowania, gięcia, lutowania, zgrzewania, klejenia, szlifowania; sprawdzanie poprawności działania urządzeń po naprawie,
 • dopasowywania oraz łączenia elementów do spawania i nitowania,
 • konserwacjiiwykonywaniazabezpieczeńantykorozyjnych,zzachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego,
 • czyszczenia oraz konserwowania maszyn, urządzeń i narzędzi ślusarskich,
 • użytkowania zgodnie z wymogami racjonalnej eksploatacji narzędzi mechanicznych
  i urządzeń ślusarskich, takich jak: wiertarki ręczne i stołowe, młotki, piłki, pilniki, skrobaki, gwintowniki, narzędzia traserskie, lutownice,
 • stosowania bezpiecznych metod pracy, przestrzegania przepisów bhp ippoż.,
 • instruowania użytkowników o zasadach i wymogach prawidłowej eksploatacji sprzętu gospodarstwa domowego, wózków, rowerów itp.

 12018slusarnia

 

 32018slusarnia

5. Ślusarz znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach usługowych naprawy sprzętu domowego,
 • zakładach usługowych wyrobów artystycznych,
 • zakładach przemysłowych,
 • w administracjach budynków (np. w roli konserwatorów),
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej,
 • w usługach konserwacji i naprawy sprzętu mechanicznego,
 • w prowadzeniu własnego warsztatu ślusarskiego.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Wiedzę ogólną i teoretyczną z przedmiotów zawodowych uczniowie zdobywają w czasie trzech dni nauki szkolnej w tygodniu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w ciągu dwóch dni w pracowni ślusarskiej.

Szkoła posiada:

1) Pracownię dydaktyczną wyposażoną w stanowiska komputerowe dla każdego ucznia, stanowisko komputerowe dla nauczyciela z projektorem multimedialnym, tablicą interaktywną i drukarką laserową, rysunki techniczne, schematy oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, a także schematy i plansze poglądowe z zakresu  produkcji wyrobów metalowych.

2) Pracownię zajęć praktycznych wyposażoną w: stanowisko spawalnicze wraz z spawarkami do spawania elektrycznego i gazowego, zgrzewarkę punktową,  tokarkę uniwersalną, frezarkę do metalu, piłę taśmową do cięcia metalu, wiertaki kolumnowe, giętarkę do metalu, prasę, elektronarzędzia, narzędzia ręczne, przyrządy pomiarowe, stanowiska ze stołami ślusarskimi.

 62018slusarnia

 

 72018slusarnia