Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym 2022-2023

 

 

 

agroterapia

(mgr M. Kostur)

202210agrot1
1202210artet1

arteterapia

(mgr M. Kawa)

 

 

 

infoterapia

(mgr J. Stefanik)

 3202210infot1
2202210muzykot1

 

muzykoterapia

(mgr Z. Mikuszewski)

ergoterapia

(mgr J. Ziobrowski)

 
4202210ergot1