Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia terapeutyczne w roku szkolnym 2022-2023

 agroterapia

(Pani Maria)
arteterapia

(Pani Marta)

 

 

infoterapia

(Pani Joanna)

 
   

muzykoterapia

(Pan Zbigniew)

ergoterapia

(Pan Jarosław)