Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Październik 2022

logolp2022

 

 

PAŹDZIERNIK -
ZASTOSOWANIE SPRZĘTU

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych, którego celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju praktycznych umiejętności wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W miesiącu październiku, odbyło się wiele uroczystych apeli takich jak: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Papieski, Pasowanie na Ucznia. W trakcie tych wydarzeń bardzo aktywnie korzystano z zakupionego sprzętu w ramach projektu Laboratoria Przyszłości, w szczególności z narzędzi audiowizualnych. Panele akustyczne w sposób zadawalający podniosły walory akustyczne klasy 230C. Z technicznej strony zlikwidowały pogłos. Obecnie w klasie można przeprowadzić próby zespołów wokalnych i instrumentalnych, dokonać nagrań audio-wideo. Nasi uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice mogli uczestniczyć w wydarzeniach szkolnych, które dzięki sprzętowi pozyskanemu w Projekcie były fachowo rejestrowane, formatowane, stając się tym samym niezwykłymi śladami pamięci wzruszeń, radości twórczej, uśmiechów, do których można powracać wielokrotnie w galerii filmowej i fotograficznej na stronie internetowej Ośrodka. Dzięki takim działaniom nasi uczniowie przygotowują się do aktywnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego. Wdrążają się do kulturalnego, społecznie akceptowanego sposobu bycia, a przede wszystkim przygotowują się do pełnienia różnych ról społecznych. Dzięki nowym technologiom, eksperymentom ciekawszy i ułatwiony jest przekaz wiedzy. Rozwijają się konkretne umiejętności ucznia, czyli kompetencje. Wspólnie te czynniki wspierają rozwój osobisty, włączają w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i umożliwiają znalezienie zatrudnienia.

 

202211lp4

3202211lp4

 

 
2202211lp4

 

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności przez uczniów. Zajęcia rozwijające zainteresowania to również czas, w którym uczniowie nabywają umiejętności takie jak: dobra organizacja pracy, dbanie o porządek na stanowisku pracy oraz radzenie sobie w życiu codziennym. Maszyny do szycia zakupione w ramach projektu, posłużyły do przygotowania chust, które pomogły w przeprowadzeniu zajęć „W krainie kolorowych flamastrów". Podczas tych zajęć uczniowie brali udział w procesie tworzenia odzieży, poznali zawody związane  z szyciem, mogli się sprawdzić w pracy zespołowej oraz rozwijać swoją kreatywność, gdyż sami tworzyli grafiki na swojej odzieży.

4202211lp4