Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Wychowankowie

Wychowankowie

W 25 roku działalności placówki, Ośrodek obejmował swoją opieką 185 wychowanków (szkoła podstawowa - 45, gimnazjum - 64, szkoła zawodowa - 58, liceum uzupełniające - 10, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka - 7). W placówce mieszkało 119 osób w wieku od 9 do 23 lat z 11 powiatów województwa podkarpackiego (strzyżowski, rzeszowski, łańcucki, mielecki, dębicki, kolbuszowski, ropczycko - sędziszowski, jasielski, krośnieński, niżański, leżajski). Wraz z upływem lat i zmianami w systemie edukacji (likwidacja liceum uzupełniającego 2012 r., likwidacja gimnazjum 2019 r.) oraz coraz bogatszą ofertą edukacyjną placówki (powstanie przedszkola, utworzenie kilku kierunków kształcenia uczniów szkoły branżowej: ślusarz, stolarz, kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, pomocnik stolarza; powstanie Szkoły Przysposabiającej do Pracy  i Oddziałów Edukacyjno - Terapeutycznych), zmieniała się i wciąż się zmienia liczba wychowanków.
W roku szkolnym 2004/2005 internat zamieszkiwało 147 osób, co stanowi największą liczbę w historii placówki, obecnie z internatu korzysta 66 wychowanków, gdyż znacząca większość to uczniowie dojeżdżający codziennie do szkoły.

 202211howf3

 9202211howf3

 2202211howf3