Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Szkoła

Etapy kształcenia

 

 

Ośrodek kształci wychowanków na następujących etapach:

Przedszkole specjalne (PS)

Szkoła Podstawowa (SP)

Gimnazjum (G)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (ZSZ)

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy (SPDP)