Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

klasy I-VIIISP OET

 ODDIAŁY EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNE

W roku szkolnym 2022/2023, prowadzonych jest dziewięć Oddziałów Edukacyjno - Terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Poruszane w ramach zajęć treści edukacyjne opracowane są w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w szkołach podstawowych.

Programy indywidualne opracowane przez nauczycieli i specjalistów, na podstawie wszechstronnej diagnozy funkcjonalnej, uwzględniają potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne.

 202212spoet1

 3202212spoet1

 1202212spoet1

Zakres treści nauczania obejmuje rozszerzenie i utrwalenie czynności z obszarów pierwszego etapu kształcenia, w ramach przedmiotów:

  • funkcjonowanie osobiste i społeczne,
  • zajęcia rozwijające komunikowanie się,
  • zajęcia rozwijające kreatywność,
  • wychowanie fizyczne.

Nasi wychowankowie wspomagani są licznymi zajęciami terapeutycznymi, takimi jak: rehabilitacja ruchowa, logopedia, integracja sensoryczna, psychoterapia, terapia behawioralna, terapia metodą Tomatisa, Biofeedback. Uczniowie chętnie, aktywnie i systematycznie uczestniczą w różnych formach życia społecznego szkoły: biorą udział w uroczystościach szkolnych, licznych konkursach, wycieczkach, apelach, a także wykazują duże starania o estetykę swojego miejsca pracy, m.in. współtworzą ścienną gazetkę klasową.

Celem wszystkich tych oddziaływań jest wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych oraz wyposażenia ucznia stosownie do jego możliwości w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą każdemu z nich na postrzeganie siebie jako niezależnej, samodzielnej osoby.

 4202212spoet1

 2202212spoet1

 5202212spoet1