Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Informacja

Informacja

 

W związku z otrzymanym raportem z Urzędu Skarbowego, zawierającym wykaz kwot 1% podatku, przekazanych na rzecz Funduszu, ze wskazaniem celu szczegółowego SOSW Frysztak, na koncie została zgromadzona kwota 2.820,40 zł., pozostałe niewykorzystane środki wynoszą 7780,90 zł.

Łączne saldo na chwilę obecną (17.11.2021 r.) to kwota 10.601,30 zł. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Darczyńcom.