Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Rok szkolny 2021-2022

 

 

 

Co tam u Ciebie? Zapoznajmy się na nowo!

 

Koordynator: Paulina Lasota

Program „Co tam u Ciebie? Zapoznajmy się na nowo!" integruje, rozwija i wyrównuje szanse edukacyjne dzieci i młodzieży.

Głównym celem tego projektu jest integracja młodzieży polskiej i pochodzenia  romskiego.  Zagadnienia do realizacji to: przenikanie kultur,  wzajemne poznawanie, akceptacja.

W  oparciu o potrzeby uczestników, znajomość podopiecznych,  dobrane zostały  formy zajęć takie jak: warsztaty uaktywniające, stymulujące rozwój, spotkania, wycieczki.

Zajęcia obejmują różne obszary tematyczne:

  • wycieczki: Kazimierz Dolny, Tarnów, Przemyśl, gdzie zaplanowano zwiedzanie i odkrywanie ciekawych miejsc w Polsce.
  • warsztaty kulinarne to praktyczne poznawanie smaków, zapachów, kształcenie umiejętności praktycznych
  • zajęcia ruchowe na krytym basenie Otylia w Strzyżowie, poprawiające sprawność fizyczną
  • warsztaty plastyczne pt. „Każdy inny wszyscy równi", usprawniające motorykę rąk, rozwijające wrażliwość, kreatywność, wymianę doświadczeń
  • warsztaty artystyczne celem bogacenia doświadczeń muzyczno-wokalno-teatralnych, na których można będzie przekazać kulturę romską poprzez przyśpiewki ludowe, bajki, tańce, pląsy, korowody przebierańców
  • zajęcia terapeutyczne z psychologiem i logopedą na warsztatach o funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym dzieci i młodzieży „Ja - Człowiek - Rom" z zakończeniem przy ognisku w Bieszczadach
  • Bal w stylu Romskim", wręczenie drobnych upominków, pokaz slajdów z przebiegu całego projektu, prezentacja wykonanych prac, zagadki muzyczne pt. „Co to za melodia?"

Program na płaszczyznach wielozadaniowych ubogaca, kształci, wspiera, jak również integruje, uczy szacunku, wspiera i kształtuje j otwartość na świat i otaczających ludzi.

Przyznano 17 238 zł.