Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Przedszkole

PRZEDSZKOLE

Przedszkole Specjalne powstało w 2010 r. i od tego czasu ciągle się rozwija. Początkowo istniała jedna grupa przedszkolna, stopniowo liczebność dzieci wzrastała i obecnie mamy sześć grup.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat do 8 roku życia, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 202210przed1

 

1202210przed1

Opiekę nad dziećmi sprawuje zespół wykwalifikowanych pedagogów, czuwających nad bezpieczeństwem i wszechstronnym rozwojem dzieci. Przedszkolaki poza zajęciami pedagogicznymi, objęte są dodatkowymi zajęciami terapeutycznymi, są to: usprawnianie ruchowe, zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia logopedyczne, zajęcia psychoterapeutyczne, zajęcia rozwijające komunikację, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, terapia pedagogiczne. Zajęcia te pozwolą na osiągnięcie przez dziecko - w atmosferze zrozumienia i życzliwości - dojrzałości szkolnej i zniwelowanie deficytów rozwojowych pod okiem doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadry oraz w oparciu o specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny i nowoczesną bazę lokalową. Nauczyciele cały czas doskonalą swoje umiejętności na kursach, warsztatach i studiach podyplomowych.

Nasze przedszkolaki objęte są także zajęciami prowadzonymi w ramach programu „Za życiem".

2202210przed1

 

3202210przed1

Grupy dzieci są nieliczne i nad każdą grupą opiekę sprawują panie nauczycielki oraz panie opiekunki. Nasze przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb warunkach. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie. Naszym celem jest stwarzanie przyjaznej, domowej atmosfery, tak by dziecko zawsze czuło się kochane i ważne.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 730 do 1530 oraz w piątki w godzinach od 730 do 1430. Przedszkolaki otrzymują śniadanie, obiad składający się z dwóch dań oraz podwieczorek.

 

5202210przed1

 

Oferujemy naszym przedszkolakom bardzo dobre warunki lokalowe. Do dyspozycji mamy dwie przytulne sale dydaktyczne wraz z łazienkami i kuchnią oraz dwie sale ze wspólną łazienką i szatnią. Nowoczesny plac zabaw uatrakcyjnia zabawy na świeżym powietrzu oraz wspomaga rozwój sprawności ruchowej. Sale wyposażone są w kolorowe meble, ciekawe pomoce edukacyjne i zabawki dostosowane do wieku dzieci oraz wspomagające ich rozwój.

W naszym przedszkolu dzieci mają dużo czasu na zabawy dowolne, gdyż są one dla przedszkolaków najważniejszą dla prawidłowego rozwoju aktywnością. Poprzez zabawę dzieci uczą się ról społecznych, poznają swoje słabe i mocne strony, rozwijają zainteresowanie otaczającym je światem oraz rozwijają umiejętność komunikowania się.

Przedszkole realizuje autorski program wychowawczy ,,Pomóż mi poznać świat" stworzony w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.

Poprzez taniec, śpiew, różnorodne zajęcia ruchowe i plastyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, rozwijają swoje zdolności komunikacyjne, manualne i psychospołeczne przygotowując się do podjęcia nauki w szkole.

4202210przed1

 

6202210przed1

Nasze przedszkole dla swoich podopiecznych organizuje atrakcyjne imprezy i uroczystości, tradycją stały się takie wydarzenia jak: Dzień Przedszkolaka, Dzień Misia, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa Karnawałowa, Dzień Dziecka oraz Dzień Rodziny, ponadto przedszkolaki uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach cyklicznych oraz projektach, np.: "Smaczne i zdrowe są warzywa i owoce kolorowe", „Kartka z Kalendarza", „Świat bajek i baśni", „Wyzwania Teodora", „Kubusiowi Przyjaciele Natury", itp.

Przedszkolaki pod opieką nauczycieli biorą udział w licznych konkursach plastycznych o różnej randze, gdzie zdobywają atrakcyjne nagrody. Ponadto nasze przedszkole od 9 lat, co roku organizuje konkurs plastyczny dla przedszkoli z terenu naszej gminy o tematyce bliskiej dzieciom, którego podsumowaniem jest uroczysta Gala w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku, z udziałem zaproszonych laureatów oraz ich opiekunów.

W ciągu roku szkolnego dla przedszkolaków organizowane są także wycieczki: np. do Sali zabaw „Coco Loco", do Zoo w Krakowie, do Muzeum Lizaka, przejazd szynobusem itp.

 

7202210przed1

 

W roku szkolnym 2023/24 funkcjonuje sześć grup przedszkolnych, do których łącznie uczęszcza 25 dzieci z różnymi niepełnosprawnościami (niepełnosprawności sprzężone, niepełnosprawność ruchowa, wada wzroku, opóźniony rozwój mowy, autyzm, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i umiarkowanym). 

  • Grupa I - Misie - 5 przedszkolaków

Nauczycielki: pani Marta i pani Anna oraz pani Sylwia - pomoc nauczyciela.

  • Grupa II - Jeżyki - 4 przedszkolaków

Nauczycielki: pani Wiesława i pani Elżbieta oraz pani Wioletta - pomoc nauczyciela.

  • Grupa III - Motylki - 4 przedszkolaków

Nauczycielki: pani Ewa i pani Marta oraz pani Barbara - pomoc nauczyciela.

  • Grupa IV - Pszczółki - 5 przedszkolaków

Nauczycielki: pani Magdalena i pani Marta oraz pani Monika - pomoc nauczyciela

  • Grupa V - Tygryski - 4 przedszkolaków

Nauczycielki: pani Alicja i pani Anna oraz pani Justyna - pomoc nauczyciela

  • Grupa VI - Sówki - 3 przedszkolaków

Nauczycielki: pani Wioleta i pani Elżbieta oraz pani Karolina - pomoc nauczyciela

 

(Opr. A.M.)