Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Najważniejsze działania w 2015 roku

                                 

 

 

W roku 2015 Stowarzyszenie zrealizowało następujące przedsięwzięcia:

- 27.02.2015 r. Kiermasz Zdrowych Przetworów Domowych zgromadzono wykonane przez członków i sympatyków Stowarzyszenia przetwory i rozprowadzono je wśród zainteresowanych.

2015sjts 

- 28.02.2015r. Opracowanie projektu „ Z tradycją w nowoczesność" Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - projekt znalazł się na liście rezerwowej, dotacji nie przyznano, częściowo zrealizowano zaplanowane zadania bez użycia środków finansowych.

- 19.03.2015r. Gminny Konkurs Plastyczny „Palma wielkanocna" - członkowie stowarzyszenia wykonali wspólnie dużą palmę z materiałów naturalnych (kwiaty, rośliny), otrzymano nagrodę.

- 11.04.2014r. Świąteczny kiermasz ozdób i słodkich dekoracji wielkanocnego stołu.

 12015sjts

- 22.05.2015 r. Profilaktyczny Rajd Rowerowy - pozyskano 200 zł na zakup nagród w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Frysztaku.

- 3.06.2015 r. Piknik Rodzinny

Funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji w Strzyżowie, którzy zaprezentowali zainteresowanym radiowóz oraz sprzęt policyjny, a pani policjantka wygłosiła pogadankę na temat „Bezpieczne wakacje". Wszyscy zgromadzeni mogli także obejrzeć pokazy przeprowadzone przez Ochotniczą Straż Pożarną w Twierdzy. Dużym zainteresowaniem najmłodszych cieszyły przejażdżki na kucyku. Wśród atrakcji tego spotkania znalazły się różnego rodzaju konkursy i warsztaty przygotowane przez nauczycieli i wychowawców pracujących w Ośrodku, nie tylko członków Stowarzyszenia, między innymi. Był także rowerowy tor przeszkód. Nie zabrakło również poczęstunku.

 22015sjts                                                        32015sjts

- 11.10.2015 r. Amatorski Turniej Piłki Nożnej Wsi o Puchar Wójta Gminy Frysztak". - członkowie Stowarzyszenia zajęli się stroną kulinarną imprezy.

- 4.11.2015 Opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu „Dawniej i teraz" w ramach programu "Równać Szanse 2015 - Regionalny Konkurs Grantowy" - dotacji nie przyznano

- 10.11.2015 Kiermasz przetworów  (przekazano zebrane  pieniądze na pomoc wychowankowi, którego rodzina ucierpiała w wyniku pożaru)

 42015sjts

- 18.12.2015 Zorganizowanie kiermaszu bożonarodzeniowego, (część dochodu przeznaczono na pomoc indywidualną dla wychowanka znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej)

 52015sjts

- 28.12.2015 Opracowanie i złożenie wniosku o przyznanie darowizny w ramach akcji charytatywnej TVP „Reklama dzieciom" -  Wyjazd integracyjny dzieci z rodzicami  „Z naturą za pan brat".