Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Stolarz

 

STOLARZ

 

1. Stolarz uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi i eksploatacji nowoczesnych maszyn stolarskich, technologii drewna i materiałoznawstwa. Wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych takie jak: meble, okna, drzwi, schody, okładziny ścienne, itp. Stolarz czyta i analizuje rysunki złożeniowe, zestawieniowe i wykonawcze. Sporządza szkice robocze wyrobów, połączeń i złączy stolarskich. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw drzewnych. Dobiera i przygotowuje do obróbki ręcznej i maszynowej drewno, tworzywa drzewne oraz materiały pomocnicze. Przygotowuje do pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia. Ustawia obrabiarki do wykonywania określonych zadań zawodowych. Wykonuje obróbkę ręczną i maszynową, prowadzi suszenie, skrawanie, klejenie oraz wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich. Montuje wyroby w całość. Stolarz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy. Rozpoznaje wady i uszkodzenia, ustala przyczyny ich powstawania. Dobiera techniki napraw, renowacji i konserwacji oraz wykonuje je. Ocenia jakość wykonywanych prac.

2. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w rozmaitych zajęciach dodatkowych podnoszących ich kwalifikacje zawodowe i wyposażających w nowe wiadomości i umiejętności przydatne w pracy zawodowej: warsztatach, kursach i stażach zawodowych.

32018stolarnia

 

42018stolarnia

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Po ukończeniu trzyletniego cyklu kształcenia młodzież ma możliwość przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie stolarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych,
 • wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn iurządzeń stosowanych w stolarstwie,
 • wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

72018stolarnia 

 

 62018stolarnia

5. Stolarz znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłu meblarskiego,
 • rzemieślniczych zakładach stolarskich,
 • firmach budowlanych wykonujących roboty wykończeniowe,
 • zakładach produkujących i montujących stolarkę budowlaną,
 • pracowniach konserwacji zabytków,
 • we wszelkich innych zakładach przerabiających drewno i tworzywa drzewne,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej stolarz może założyć własną firmę - stolarski zakład rzemieślniczy.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie trzech dni w tygodniu w szkole. Praktyczna nauka zawodu (dwa dni w tygodniu) odbywa się w szkolnej pracowni stolarskiej.

Szkoła posiada:

1)  pracownię dydaktyczną wyposażoną w stanowiska komputerowe dla każdego ucznia, stanowisko komputerowe dla nauczyciela z projektorem multimedialnym i drukarką laserową, rysunki techniczne, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie.

2)  pracownię zajęć praktycznych wyposażoną w nowoczesne maszyny i pomoce dydaktyczne:

 • strugarkę wyrówniarkę,
 • strugarkę grubiarkę,
 • pilarkę tarczową formatową,
 • okleiniarkę krzywoliniową do obrzeży,
 • frezarkę dolnowrzecionową,
 • szlifierkę taśmową,
 • szlifierki tarczowe czołowe,
 • wiertarkę poziomą,
 • wiertarkę stołową pionową,
 • pilarkę tarczową ukośnicę,
 • pilarki taśmowe,
 • elektronarzędzia - pilarki, strugi, wiertarki, wkrętarki, frezarki, szlifierki itp.
 • narzędzia do obróbki ręcznej.

22018stolarnia

 

2018stolarnia