Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Kwiecień 2023

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - KWIECIEŃ

W miesiącu kwietniu odbył się Maraton profilaktyczny, podczas którego opracowano slogany i hasła promujące zdrowy tryb życia - maszyna do szycia zakupiona w ramach projektu posłużyła do przygotowania chust, banerów, na których każdy mógł wyrazić swoją niechęć do różnego rodzaju uzależnień.

 

202305lp2

 

 

1202305lp2

 

 

2202305lp2

 

Warsztaty twórcze w miesiącu kwietniu rozwijały zainteresowania uczniów, przygotowywały w swej tematyce do zbliżających się obchodów świąt majowych. Maszyna do szycia kolejny raz pracowała pod nadzorem opiekunów i wychowawców, tym razem tworząc ozdoby, akcenty, kotyliony w barwach biało czerwonych. Podjęto również próby obsługi programu graficznego, w którym opracowano wzór graficzny do hafciarki zakupionej z funduszy programu Laboratoria Przyszłości.

 

4202305lp2

 

 

3202305lp2

 

 

5202305lp2

 

Kwiecień to przede wszystkim miesiąc,  w którym nasi uczniowie podejmują wyzwania ekologiczne, przyczyniające się do uświadomienia konieczności dbania o Ziemię. Działania proekologiczne mające na celu poszanowanie zasobów naturalnych naszego środowiska oraz wszelkie działania promujące życie w zgodzie z naturą, były dokumentowane dzięki aparatowi fotograficznemu zakupionemu w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Powstała bogata dokumentacja fotograficzna, którą można śledzić na Facebooku naszego Ośrodka. Uczniowie mogą wyszukiwać się na zdjęciach i chwalić się, w jak wielu wydarzeniach aktywnie uczestniczą, zdjęcia wykonane podczas spotkań z rodzicami na lekcjach otwartych są również świetną pamiątką dla całych rodzin. Miesiąc kwiecień obfitował w różnego typu warsztaty zdrowego stylu życia, profilaktyki, działania ekologiczne zarówno  na terenie, jak i poza granicami Ośrodka.

 

6202305lp2

 

 

7202305lp2

 

 

8202305lp2

 

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z robotyki, które wspomagają rozwój manualny, gdyż wymagają precyzyjnego operowania coraz mniejszymi częściami. Uczniowie nabywają cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu, ale i świadomości, że aby osiągnąć określone rezultaty, czasami trzeba poświęcić temu więcej czasu. Dodatkowo na zajęciach z robotyki i programowania uczymy się pracy w grupie, która jest niezbędna do prawidłowego rozwoju oraz radzenia sobie w przyszłości.