Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Klasy terapii behawioralnej

Dlaczego Stosowana Analiza Zachowania?

Stosowana Analiza Zachowania to dziedzina naukowa, która umożliwia rozumienie zachowania w różnych sytuacjach. Wykorzystuje wieloletnie doświadczenia, liczne badania, teorie naukowe dotyczące zachowania człowieka i zwierząt. Dostępność SAZ jest ograniczona, a często obwarowana licznymi mitami wynikającymi z braku wiedzy na jej temat. W Polsce termin „Stosowana Analiza Zachowania" jest zamiennie używany z terminem „terapia behawioralna", jednak warto wiedzieć, iż nie są to pojęcia tożsame. Głównym celem stosowanej analizy zachowania jest uczenie nowych umiejętności, redukowanie zachowań trudnych oraz generalizacja nabytych umiejętności na inne osoby, miejsca, sytuacje. SAZ nie musi dotyczyć wyłącznie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,  znajduje zastosowanie w większości dziedzin życia codziennego i praktyce klinicznej.

3202210kb1

 

5202210kb1

SAZ w SOSW we Frysztaku

Istnieją uczniowie, którzy nie nabywają nowych umiejętności z powodu bardzo nasilonych zachowań zakłócających, takich jak autostymulacje, opór, agresja lub autoagresja. Dla takich uczniów jest skierowana nasza oferta klas behawioralnych.

W 2021 roku w Ośrodku powstał pierwszy oddział behawioralny na poziomie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy z uwagi na poziom zachowań trudnych uczniów tworzących odział.

Obecnie w Ośrodku funkcjonują dwa odziały behawioralne: na poziomie SSPdP oraz na poziomie 1-3 szkoły podstawowej- odział edukacyjno- terapeutyczny.

 202210kb1

 

2202210kb1 

Klasa na poziomie 1-3 OET

Oddział liczy 4 uczniów ze spektrum autyzmu. Uczniowie pracują w specjalnie stworzonej strukturze przestrzenno- czynnościowej w oparciu o podstawowe techniki Stosowanej Analizy Zachowania, takie jak: gospodarka żetonowa, plany aktywności, łańcuchy czynności, indywidualne menu wzmocnień, kontrakty behawioralne i wiele innych wynikających z potrzeb uczniów. W oddziale realizowany jest autorski program nauczania pt. „Uczę się uczyć", napisany przez terapeutów pracujących z dziećmi zawierający pakiet niezbędnych umiejętności doskonalących samodzielność i komunikację. Terapeuci pracujący korzystają na co dzień z elektronicznego systemu wsparcia ośrodków terapii behawioralnej o nazwie SYSABA. Postępy dzieci są notowane w aplikacji, a trendy kreślone przez program wskazują dobry kierunek oddziaływań terapeutycznych lub konieczność ich modyfikacji. W pracy z dziećmi bazujemy na wzmocnieniach i sami staramy się nabrać wartości wzmacniającej dla naszych podopiecznych zgodnie z zasadą: „Z nami zabawa jest lepsza niż bez nas".

1202210kb1

 

6202210kb1

Klasa na poziomie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Oddział liczy 4 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem. Na tym poziomie edukacji rozwijamy samodzielność i niezależność życiową, doskonalimy kompetencje społeczne i komunikacyjne, uczymy sposobów spędzania wolnego czasu, rozwijamy umiejętności dbania o własne zdrowie. Mocno skupiamy się na kształtowaniu kompetencji społeczno- zawodowych ważnych w dorosłym życiu. Ponadto kształtujemy wiele umiejętności praktycznych potrzebnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym lub chronionym rynku pracy. Nasi uczniowie nabywają nowe umiejętności w oparciu o techniki SAZ- posługują się rozbudowanymi planami aktywności oraz gospodarką żetonową na dużym poziomie złożoności. Wszystko to odbywa się w specjalnej strukturze przestrzenno- czynnościowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. W edukacji i terapii bazujemy na wzmocnieniach, staramy się osiągnąć stan, w którym terapeuta ma sam w sobie wartość wzmacniającą zgodnie z zasadą: „Z nami praca jest lepsza niż bez nas".

Jeżeli jesteście zainteresowani, jak wygląda nasza codzienna praca, zachęcamy do odwiedzenia i polajkowania naszego profilu na portalu Facebook pod nazwą: „Zmotywowani SAZ". Wystarczy kliknąć w baner z naszym logo na stronie głównej Ośrodka. Obserwujcie, lajkujcie, bądźcie z nami.

(Opr. A. W., Ł. D.)

 7202210kb1