Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Zalety szkoły

ATUTY NASZEJ PLACÓWKI TO:

 

 

BOGATA OFERTA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, oddziały przedszkolne, pełna szkoła podstawowa, szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodach: kucharz, cukiernik, stolarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, szkoła przysposabiająca do pracy) oraz klasy dla uczniów z autyzmem w normie intelektualnej lub z zespołem Aspergera.

ŚWIETNA BAZA LOKALOWA, na którą składa się:
- nowo oddany pawilon dydaktyczno -rehabilitacyjny wyposażony m.in.:
w nowoczesne pracownie do nauki zawodu, salę komputerową, pracownię plastyczną, gabinety terapeutyczne wraz z wyposażeniem do zajęć specjalistycznych (terapia Biofeedback, terapia metodą Tomatisa), pracownie przedmiotowe,
- obszerna część rehabilitacyjna (sale do zajęć rehabilitacji ruchowej, sala zajęć integracji sensorycznej,  sauna) wraz ze specjalistycznym sprzętem do rehabilitacji,
- pełnowymiarowa hala sportowa,
- odrębna część internatowa (sypialnie z węzłami sanitarnymi, świetlice grup internatowych, świetlica ogólna, siłownia, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia informatyczna) wraz z zapleczem gastronomicznym (kuchnia, jadalnia), pralnia,
- przystosowanie obiektu do potrzeb wychowanków niepełnosprawnych ruchowo (windy, podjazdy),
- plac zabaw dla dzieci młodszych.

 

 

DOSKONAŁA LOKALIZACJA  (z dala od ruchliwych ulic, a jednocześnie w centrum miejscowości,  walory krajobrazowe, miejsca do spacerów)

SZEROKA GAMA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH, REKREACYJNYCH, SPORTOWYCH, KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ.

 

 

WYJAZDY NA TURNUSY REHABILITACYJNE NAD MORZE, BEZPŁATNE KOLONIE.

POMOC INDYWIDUALNA DLA WYCHOWANKÓW I ICH RODZIN.

 

 

ZAANGAŻOWANA, WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA PEDAGOGICZNA.

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM  LOKALNYM  I RODZINNYM WYCHOWANKÓW.

 

 

PONAD 30-LETNIE DOŚWIADCZENIE W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ INTELEKTUALNIE  I  O SPECJALNYCH POTRZEBACH  EDUKACYJNYCH.

Wszystkich zainteresowanych Rodziców i Opiekunów zapraszamy do odwiedzenia naszego Ośrodka.  
Możliwe jest telefoniczne wcześniejsze umówienie się pod nr telefonu 17 277 72 06.