Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Cukiernik

 

CUKIERNIK

 

1.  Cukiernik to jeden z najsłodszych zawodów świata, wymagający kulinarnej pasji, zaangażowania i wyobraźni, daje możliwość samorealizacji, a także satysfakcji z wykonywanej pracy. Cukiernik odznacza się doskonałym smakiem, wyczulonym zapachem i bogatą wyobraźnią, często tworzy smakowite dzieła sztuki.

2. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w rozmaitych zajęciach dodatkowych podnoszących ich kwalifikacje zawodowe i wyposażających w nowe wiadomości i umiejętności przydatne w pracy zawodowej:

 • warsztatach,
 • kursach,
 • stażach zawodowych.

42018cukiernia

 

52018cukiernia

 

62018cukiernia

3. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia

Symbol cyfrowy zawodu: 751201

Kwalifikacja TG.04: Produkcja wyrobów cukierniczych

Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia

Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Nauka trwa trzy lata i kończy się uzyskaniem kwalifikacji po zdaniu egzaminu w części teoretycznej i praktycznej.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych,
 • sporządzania półproduktów cukierniczych,
 • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych,
 • dekorowania wyrobów cukierniczych.

 82018cukiernik

 

2018cukiernia 

5. Cukiernik znajdzie zatrudnienie w:

 • cukierniach,
 • restauracjach,
 • hotelach,
 • firmach produkujących trwałe wyroby cukiernicze,
 • manufakturach słodyczy.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Wiedzę ogólną i teoretyczną z przedmiotów zawodowych uczniowie zdobywają w czasie trzech dni nauki szkolnej w tygodniu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w ciągu dwóch dni w pracowni cukierniczej.

Szkoła posiada:

1) Pracownię dydaktyczną wyposażoną w stanowiska komputerowe dla każdego ucznia, stanowisko komputerowe dla nauczyciela z projektorem multimedialnym i drukarką laserową, zestaw przepisów dotyczących produkcji wyrobów spożywczych, rysunki techniczne, schematy oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych, aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie żywności, a także schematy i plansze poglądowe z zakresu  produkcji wyrobów cukierniczych.

2) Pracownię zajęć praktycznych wyposażoną w:

 • stanowiska magazynowania i składowania surowców do produkcji cukierniczej wyposażone w: regały, półki, chłodziarko-zamrażarkę, wagę elektroniczną,
 • stanowiska przygotowania surowców i półproduktów cukierniczych wyposażone w: stoły robocze, lodówkę, sita, miesiarkę, ubijaczkę, zestaw naczyń, wagę, miarki objętościowe oraz drobny sprzęt cukierniczy,
 • stanowiska wypieku półproduktów i gotowych wyrobów wyposażone w:piece, zestawy form, blach, drobny sprzęt cukierniczy,
 • stanowiska dekorowania wyrobów cukierniczych wyposażone w stoły cukiernicze, zestawy do pracy z karmelem oraz czekoladą, wykrawaczki do stylu angielskiego, foremki silikonowe do przygotowania dekoracji zmas cukrowych.

 12018cukiernia

 

 22018cukiernia