Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Rok szkolny 2022-2023

III EDYCJA PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „REHABILITACJA 25 PLUS" W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM WE FRYSZTAKU

ROK SZKOLNY 2022/2023

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, już trzeci rok z kolei, kontynuuje realizację programu „Rehabilitacja 25 PLUS", w całości finansowanego ze środków PFRON.

W okresie od września 2022 do czerwca 2023 zajęciami objętych jest 8 absolwentów tutejszej placówki w wieku powyżej 24 lat z niepełnosprawnością intelektualną, jak również z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Prowadzenie zajęć edukacyjnych i terapeutycznych w SOSW we Frysztaku - miejscu dobrze znanym beneficjentom sprawia, że czują się tu bezpiecznie, mogą kontynuować zawarte znajomości i pielęgnować przyjaźnie.

Głównym celem programu jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Nabywanie nowych umiejętności oraz doskonalenie już nabytych jest osiągane poprzez uczestnictwo w szeregu zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych prowadzonych przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, przy wykorzystaniu bogatej oferty sprzętu oraz pomocy dydaktycznych.

Dzięki programowi „Rehabilitacja 25 PLUS" podopieczni korzystają z obszarów wsparcia takich jak: pomoc psychologiczna, terapia logopedyczna i komunikacyjna, trening biofeedback, doradztwo zawodowe, fizjoterapia, a także z warsztatów: kulinarnych, majsterkowania, promocji i profilaktyki zdrowia. W ramach treningu aktywnego wypoczynku organizowane są bliższe i dalsze wycieczki, zachęcające uczestników do aktywnego, zdrowego spędzania czasu, a cotygodniowe lekcje tańca towarzyskiego są tego dopełnieniem.

(Opr. A. B.)

 Kliknij w obrazek żeby zobaczyć jak pracujemy

 21202304p25p2