Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Specjalistyczny punkt konsultacyjny

 

 

KONTYNUACJA PRACY SPECJALISTYCZNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO SOS

Utropstegn

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 będzie kontynuowana praca Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego SOS.

 

UDZIELANE KONSULTACJE SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, rodziców, opiekunów, kuratorów, pracowników socjalnych oraz przedstawicieli instytucji „pomocowych", którzy szukają pomocy dla swoich podopiecznych z różnymi rodzajami niepełnosprawności i sprawiającymi trudności wychowawcze pragniemy umożliwić Państwu łatwiejszy dostęp do specjalistycznej pomocy.

Działając w duchu aktualnych standardów europejskich w sferze edukacji mamy na względzie podniesienie jakości życia i opieki nad dziećmi i młodzieżą wykazującą nieprawidłowości rozwojowe.

 

Skład zespołu konsultacyjnego stanowią:

psycholodzy, logopedzi, neurologopeda, surdologopeda, surdopedagog, fizjoterapeuci, oligofrenopedagodzy, nauczyciele terapii pedagogicznej, terapeuci Integracji Sensorycznej, terapeuta metody NDT Bobath, doradca zawodowy.

Nasi specjaliści pomogą Państwu określić problem, wskazać jego przyczyny oraz zaproponują sposoby rozwiązania trudnej sytuacji, wskażą konkretne formy pomocy.

 

Oferujemy indywidualne porady i konsultacje prowadzone przez zespół doświadczonych terapeutów w zakresie:

-  postępowania w przypadku zachowań agresywnych, lękowych i depresyjnych dzieci i młodzieży, występowania zaburzeń sfery emocjonalno - społecznej;

-  korygowania wad wymowy, terapii dotyczącej opóźnienia i zaburzeń rozwoju mowy o różnorodnej etiologii;

-  rehabilitacji ruchowej oraz korekcji wad postawy, a także diagnozy i prowadzenia terapii integracji sensorycznej;

-  wskazówek odnośnie pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem oraz zespołem Aspergera, pomocy w ustalaniu szczegółowego programu terapii,

-  poradnictwa dla dzieci z wadą słuchu;

-  pomocy w sporządzaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych, doradztwa metodycznego odnośnie terapii pedagogicznej dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;

-  pomocy w doborze optymalnych metod terapii;

-  pomocy w wyborze optymalnej ścieżki edukacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;

-  doradztwa zawodowego dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie;

-  doradztwa w zakresie pozyskiwania pomocy opiekuńczo - wychowawczej, wsparcia socjalnego i innych sprawach formalnych.

 

Z A P R A S Z A M Y wszystkich zainteresowanych, którzy szukają pomocy dla swoich podopiecznych na bezpłatne konsultacje!