Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Wypoczynek

Wypoczynek

Już od początku istnienia placówki organizowano wycieczki, rajdy, kolonie, obozy wędrowne. Harcerze brali udział w Zlotach Drużyn Nieprzetartego Szlaku (m.in. Ropczyce, Mielec, Stemplew, Harasiuki - Łazory). Popularną formą wypoczynku stały się w Ośrodku turnusy rehabilitacyjne, głównie nad morze. Dzieci i młodzież, wraz z opiekunami, wyjeżdżali na wycieczki krajoznawcze. W roku 2007  wychowankowie po raz pierwszy wyjechali na Węgry w ramach wymiany międzynarodowej. Od wielu lat nasi podopieczni mają również okazję wypoczywać podczas ferii zimowych i wakacji w Ośrodku Caritas w Myczkowcach. Kilkakrotnie wychowankowie wraz z opiekunami włączali się do Pieszej Pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, prowadzonej przez Parafię Frysztak.

Odrębne miejsce zajmuje wypoczynek pracowników. Międzynarodowe wyjazdy zapoczątkowała w latach osiemdziesiątych wymiana z Morsztynem na Ukrainie, którą przerwały zmiany ustrojowe. W roku 2003 nawiązano kontakty polsko - węgierskie z podobną placówką w Kisjuszalas. W roku 1997 zorganizowana została wycieczka - pielgrzymka do Włoch. Podczas audiencji wręczono Papieżowi Janowi Pawłowi II obraz „Panorama Frysztaka" namalowany przez nauczyciela plastyki - Marka Hadro.

Pracownicy Ośrodka wyjeżdżali również do „Słowackiego Raju", do Lwowa, na Litwę, w Pieniny, Tatry, Góry Stołowe i w Bieszczady.

 5202211howf3

 10202211howf3

 8202211howf3