Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Sukcesy wychowanków 2021-2022

 

 

Sukcesy sportowe uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
we Frysztaku w roku szkolnym 2021/ 2022


 • II miejsce w Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej we Frysztaku
 • II miejsce w Podkarpackim Mitingu Sportowym Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jarosławiu
 • I miejsce w trójboju dla Barbary Dubis w Wojewódzkim Wieloboju Lekkoatletycznym we Frysztaku
 • III miejsce w trójboju dla Adriana Piskadło w Wojewódzkim Wieloboju Lekkoatletycznym we Frysztaku
 • III miejsce w trójboju dla Krystiana Gankiewicza w Wojewódzkim Wieloboju Lekkoatletycznym we Frysztaku
 • II miejsce w trójboju dla Jagody Michalskiej w Wojewódzkim Wieloboju Lekkoatletycznym we Frysztaku
 • III miejsce w czwórboju dla Barbary Dubis w Wojewódzkim Wieloboju Lekkoatletycznym we Frysztaku
 • II miejsce w czwórboju dla Gracjana Lecha w Wojewódzkim Wieloboju Lekkoatletycznym we Frysztaku
 • III miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej na Trawie o Puchar Wójta Gminy Frysztak
 • III miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Frysztak
 • Udział w Ogólnopolskich Igrzyskach „Bez Barier" w Krakowie (6 osób)
 • Udział w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego na film promujący aktywność fizyczną dla szkół podstawowych
 • Realizacja programu sportowego (badminton) przy współpracy MKS „Skarbek"
  w Gogołowie