Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Rok szkolny 2020-2021

 

 

 

Zajęcia integracyjne „Na ludowo i z kulturą"

Koordynator: Monika Tatara - Lubojemska

Efektem projektu jest integracja młodzieży romskiej, edukacja poprzez rożne formy zajęć, poznanie efektywnych sposobów spędzania czasu wolnego, rozwój komunikacji interpersonalnej, wymiana wiedzy i doświadczeń.

Każde prowadzone zajęcia liczyły 12 uczestników, w tym 6 z nich pochodzenia romskiego oraz 6 pochodzenia nieromskiego, którzy uczestniczyli w wybranej formie zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Wszystkie zaproponowane formy integracyjne umożliwiały rozwijanie zainteresowań, zdobywanie nowych umiejętności, pobudzanie aspiracji poznawczych uczestników. Udział w zajęciach służył budowaniu pozytywnych relacji między uczestnikami, kształtowaniu poczucia własnej wartości, godności i poczucia bezpieczeństwa w społeczności klasowej i szkolnej.  U uczestników wzrósł poziom szacunku dla siebie samych i innych oraz ukształtowało się poczucie tolerancji wobec siebie i drugiego człowieka. Wśród przeprowadzonych zajęć o różnorodnym charakterze wszystkie z nich miały na celu rozwój potencjału poznawczego i kulturowego uczniów.

Z rozmów z wychowankami wynika, że rodzaj zaproponowanych zajęć trafił w potrzeby i oczekiwania, a ponadto przyczynił się do ich rozwoju społeczno - poznawczego.

Zajęcia objęły następujące obszary tematyczne:

 • warsztaty kulinarne,
 • zajęcia wokalne,
 • zajęcia z rękodzieła,
 • zajęcia taneczne,
 • „spotkanie z kulturą" - wyjazd do kina.

Podsumowanie z udziałem uczestników projektu odbyło się podczas ogniska „W cygańskim stylu".

Warsztaty kulinarne przeprowadziło odpłatnie  2 instruktorów posiadający stosowne uprawnienia i kwalifikacje w dwóch grupach po 6 osób. Zajęcia odbywała się w pracowniach gastronomicznych i cukierniczych w naszym Ośrodku. Zrealizowano 4 zajęcia w blokach po
3 godziny w dniach: 28.10.2020 (dwie grupy), 4.11.2020 (dwie grupy), 18.11.2020 (dwie grupy), 25.11.2020 (dwie grupy) r. Przygotowano m. in. potrawy kuchni cygańskiej i kuchni innych narodów (gołąbki bez zawijania w pikantnym sosie pomidorowym, mięso zapiekane w bułce drożdżowej, pierożki pieczone, placki ziemniaczane z gulaszem, tiramisu, ciastka na waflu, zupa gulaszowa, placki po węgiersku, proziaki, deserki owocowe, placek z musem malinowym). Wydatkowano środki zgodnie z planem. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

Zajęcia wokalne dla 12 osób z jednej grupy przeprowadził odpłatnie 1 instruktor śpiewu. Zajęcia odbywały się w naszym Ośrodku. Do zajęć przeznaczona była pracownia muzyczna  z odpowiednim wyposażeniem. Zrealizowano 5 zajęć po 2 godziny w dniach: 6.10.2020, 13.10.2020, 20.10.2020, 27.10.2020, 3.11.2020 r. Podczas zajęć młodzież uczyła się wielu różnych przyśpiewek i piosenek ludowych, cygańskich, które następnie wszyscy uczestnicy śpiewali podczas integracyjnego ogniska.

Zajęcia z rękodzieła dla 12 uczestników przeprowadzili nieodpłatnie nauczyciele Ośrodka specjalizujący się w tego typu zajęciach w dwóch grupach po 6 osób. Na realizację tych warsztatów zakupiono dla każdego uczestnika mega zestaw koralików do wykonywania kolorowej biżuterii. Zajęcia odbywały się 4 razy po 2 godziny w dniach: 3.11.2020, 5.11.2020, 19.11.2020, 24.11.2020 r. Dla wszystkich uczestników każdych zajęć zaplanowany był drobny posiłek wybierany przez nich samych.

Zajęcia taneczne dla 12 uczestników przeprowadziło odpłatnie 2 instruktorów tańca w dwóch grupach po 6 osób. Odbywały się one w dużych świetlicach znajdujące się w Internacie Ośrodka. Zrealizowano 6 zajęć po 2 godziny w dniach: 29.10.2020 (dwie grupy), 5.11.2020 (dwie grupy), 19.11.2020 (dwie grupy), 26.11.2020 (dwie grupy) 30.11.2020 (dwie grupy), 3.12.2020 (dwie grupy) r. Dla wszystkich uczestników każdorazowo przygotowany był drobny posiłek indywidualnie przez nich wybrany.

„Spotkanie z kulturą" przybrało formę wyjazdu do kina Helios w Rzeszowie, który odbył się w dniu 4.11.2020 r. Uczestnicy projektu obejrzeli film pt. „Zaczarowany ogród". W wyjeździe wzięło udział 9 uczestników oraz 2 opiekunów. Ze względu na zamknięcie teatrów i kin udało się zrealizować tylko jeden z czterech zaplanowanych wyjazdów. Liczba uczestników też została zmniejszona ze względu na obowiązujące obostrzenia przewozowe.

Ognisko w stylu cygańskim to ognisko integracyjne podsumowujące projekt, zorganizowane na terenie GOSiR we Frysztaku. Podczas spotkania młodzież rozgrzewała się przy ognisku, ale również podczas tańców i śpiewów, którym akompaniowały dźwięki akordeonu. Nie zabrakło również pysznych, słodkich smakołyków, pieczonych kiełbasek i ziemniaków oraz oczywiście rozgrzewającego kociołka cygańskiego. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne w podsumowującym ognisku wzięli udział tylko uczestnicy projektu tj. 24 osoby. Wszyscy z nich otrzymali pamiątkowe upominki. Opiekę nad uczniami w czasie ogniska sprawowali nieodpłatnie nauczyciele z SOSW, prowadzili oni również zabawy i animacje. Wszystkie dzieci pochodzenia romskiego aktywnie uczestniczyły we wszystkich dostępnych formach zajęć. Inni uczniowie również z zainteresowaniem przystąpili do proponowanych zadań. Zaangażowanych w projekt było 9 nauczycieli SOSW.

Pozostałe planowane zajęcia integracyjne tj.: zajęcia na nartach, dwudniowa wycieczka, wyjazdy do teatru i jeden wyjazd do kina nie zostały zrealizowane ze względu na panujące obostrzenia spowodowane pandemią covid-19.

Uzyskano następujące rezultaty:

 • Wzmocnienie potencjału uczniów;
 • Ukierunkowanie ścieżki edukacyjnej;
 • Wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania praktycznych umiejętności związanych z codziennym życiem;
 • Wzbudzenie chęci do doskonalenia i zdobywania umiejętności;
 • Chęć pozytywnych zmian;
 • Poprawa zdrowia psychicznego;
 • Poszerzenie wiedzy;
 • Integrowanie się środowisk nawiązanie współpracy osób młodszych ze starszymi;
 • Pożyteczne spędzenie czasu wolnego;
 • Zdobywanie wiedzy i doświadczeń.

Wartość projektu: 8 014,56 zł.