Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Zajęcia rewalidacyjne cz. 2

Zajęcia rewalidacyjne

Tyfloterapia - celem zajęć rewalidacyjnych z tyfloterapii jest usprawnianie funkcji wzrokowych. Każda aktywność ma pozytywny wpływ na widzenie. Ćwiczenia wzrokowe prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych form pracy dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów. Rozwijają dużą i małą motorykę, koordynację wzrokowo - ruchową, percepcję i pamięć wzrokową uczniów

tyflo 1

tyflo 3

tyflo 2

Trening umiejętności społecznych - to forma pracy z grupą ukierunkowana na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Wspierane są: komunikacja (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań), umiejętności prospołeczne (m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym), radzenie sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, proszenie o pomoc) oraz takie sfery jak emocje (rozpoznawania, nazywania stopniowania), czy budowanie własnej tożsamości (m.in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron).

 

 

 

Agroterpia - forma terapii realizowana w środowisku naturalnym, obejmująca celowe oddziaływania na dobrostan psychiczny i fizyczny, ucząca prawidłowych wzorców pracy. Celem pracy jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej, szerzenie zdrowego i ekologicznego trybu życia.  Podopieczni opiekują się ogródkiem warzywnym, dbają o wygląd zieleni wokół Ośrodka np. z pomocą terapeuty koszą trawę, sieją, podlewają kwiaty znajdujące się w klombach, rabatkach przed budynkiem.

agroterapia 1

 

agroterapia 3

Arteterapia - to wykorzystywanie różnego rodzaju form sztuki (muzyka, plastyka, taniec, teatr, fotografia, drama) w procesie terapeutycznym. Arteterapia może wpłynąć na wyrażanie, zrozumienie i nazwanie emocji, które uczeń odczuwa. Wpływa na poczucie sprawczości, relaksację i odreagowanie napięć. 

2023arteterapia

 

2023arteterapia2

 2023arteterapia1

Ergoterapia - stanowi pomoc w zwiększeniu sprawności manualnej, intelektualnej i fizycznej jak również aktywności oraz samodzielności uczniów. Ma prowadzić do aktywowania i integracji umysłu z ciałem poprzez pracę ruchowo - artystyczną. Główną zaletą jest praca w grupie, która nie tylko motywuje do wykonywania określonych zadań, ale jednocześnie tworzy poczucie przynależności, eliminując alienację, która negatywnie wpływa na samopoczucie i chęć do pracy nad sobą. Zajęcia odbywają się w pracowni stolarskiej.

ergo 1
ergo 2

ergo 4

Infoterapia - jest prowadzona z wykorzystaniem komputera oraz multimedialnych programów edukacyjnych. Główne cele infoterapii to kształtowanie umiejętności percepcyjno-motorycznych oraz aktywizacja do nauki, zachęcanie do rozszerzenia wiedzy uczniów, rozwijanie odpowiednich postaw.

 

2023infoterapia2

 

 2023infoterapia

 

2023infoterapia1

Muzykoterapia -  jest metodą terapeutyczną bazująca na leczniczym wpływie dźwięku i muzyki na człowieka. Zapobiega atakom paniki, poprawia samopoczucie, relaksuje, uspokaja. Stymuluje percepcję, uwagę i pamięć słuchową.

 muzykoterapia 1
muzykoterapia 2

muzykoterapia 3