Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Skład zespołu

W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Wczesnego Wspomagania

Rozwoju Dziecka pracują następujący terapeuci:

ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW:

mgr Elżbieta Gierlach
mgr Marta Miga - Tokarska 
mgr Lidia Myćka

mgr Marcelina Surowiecka

slodziak

 

ZESPÓŁ OLIGOFRENOPEDAGOGÓW:

mgr Justyna Przygoda

mgr Elżbieta Szymkowicz

mgr Wioletta Petka - Grygiel

 

slodziak1

ZESPÓŁ LOGOPEDÓW:

mgr Bożena Miazga  
mgr Maria Pająk 
mgr Barbara Tarnawska - Jurasz

 

ZESPÓŁ FIZJOTERAPEUTÓW:

dr Andżelina Wolan  - Nieroda
mgr Przemysław Duliński 
mgr Wojciech Piechowiak 

 

SURDOPEDAGOG:

mgr Wiesława Stadnicka - Pałys 

slodziak2