Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Skład zespołu

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Wczesnego Wspomagania

Rozwoju Dziecka pracują następujący terapeuci:

ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW:

mgr Elżbieta Gierlach

mgr Marta Miga - Tokarska

mgr Lidia Myćka

mgr Anna Wójcik

mgr Marcelina Surowiecka

slodziak

 

ZESPÓŁ OLIGOFRENOPEDAGOGÓW:

mgr Justyna Przygoda

mgr Elżbieta Szymkowicz

mgr Wioletta Petka - Grygiel

mgr Joanna Barć

 

slodziak1

ZESPÓŁ LOGOPEDÓW:

mgr Marzena Czarnik

mgr Katarzyna Gliwa

ZESPÓŁ NEUROLOGOPEDÓW:

mgr Barbara Tarnawska - Jurasz

 

 

ZESPÓŁ FIZJOTERAPEUTÓW:

dr Andżelina Wolan - Nieroda

mgr Aleksandra Sarna

mgr Przemysław Duliński

mgr Wojciech Piechowiak 

 

SURDOPEDAGOG:

mgr Wiesława Stadnicka - Pałys 

slodziak2