Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Dyrekcja Ośrodka

 

         
 

 Dyrektor

Wicedyrektorzy
 
   mgr Agata Wyciślak

mgr Tomasz Guz

mgr Maria Pająk 
 

202303dsosw1