Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Dyrekcja Ośrodka

 

   

 Dyrektor

 

   
   

mgr Agata Wyciślak 
 

   
   

Wicedyrektorzy

 

   

   mgr Teresa Guzy
 

 
mgr Maria Pająk



 
202210wdw5