Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Szkoła Branżowa I stopnia

Szkoła Branżowa I Stopnia

3202212sbis1

4202212sbis1

202212sbis1

W roku szkolnym 2022/2023 w szkole Branżowej I Stopnia kształci się 42 uczniów w następujących zawodach; kucharz, cukiernik, stolarz, pracownik pomocniczy solarza. Szkoła Branżowa I Stopnia jest trzyletnią szkołą ponadpodstawową przeznaczoną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym ze sprzężeniami, a także młodzieży z zaburzeniami autystycznym w normie intelektualnej.

1202212sbis1

 

5202212sbis1

2202212sbis1

Edukacja odbywa się w małych zespołach klasowych. Zajęcia praktyczne dzielone są na grupy, co sprzyja indywidualnemu podejściu do każdego ucznia. Młodzież może rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w różnych zajęciach pozalekcyjnych; np. ergoterapii czy zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego w części teoretycznej i praktycznej. Uczniowie, po ukończeniu trzeciej klasy, przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. W ramach preorientacji zawodowej organizowane są wycieczki do zakładów pracy i spotkania z ciekawymi ludźmi pracującymi w zawodach.

202212sbk1

1202212sbk1

2202212sbk1