Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Szkoła Branżowa I stopnia

 

 

Szkoła Branżowa I stopnia

     Edukację  w Szkole Branżowej I stopnia  w  dniu 1 września 2022 roku rozpoczęło około 60 uczniów w czterech zawodach: kucharz, cukiernik, stolarz, pracownik pomocniczy stolarza.          

     Szkoła daje wykształcenie ogólne i zawodowe oraz możliwość dalszego kształcenia w szkole branżowej II stopnia. Cykl kształcenia kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe organizowanym w klasie programowo najwyższej. Pozytywny wynik tego egzaminu umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego, lecz nie jest warunkiem ukończenia szkoły. Nauka trwa 3 lata.