Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

STOWARZYSZENIE "JEST TAKA SPRAWA"

dzien dziecka_obrazek

„JEST TAKA SPRAWA"

Z radością informujemy, że w dniu 29 listopada 2013r. zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie „Jest taka sprawa" z siedzibą we Frysztaku, którego misją jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej regionu Podkarpacia i terenu całej Polski. W chwili obecnej liczy ono 36 członków. Całokształtem działalności Stowarzyszenia kieruje Zarząd, w którego skład wchodzi Prezes Zarządu: pani  mgr Marta Miga - Tokarska i dwóch Członków Zarządu -  pani mgr Teresa Guzy i pani mgr Irena Urbanik.

 Celem Stowarzyszenia jest:

1) Wspieranie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci i młodzieży.

2) Wspieranie działań osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw.

3) Tworzenie sprzyjających warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

4) Udzielanie pomocy rodzinom, opiekunom osób niepełnosprawnych.

5) Popieranie budownictwa dostępnego dla osób niepełnosprawnych.

6) Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci i młodzieży.

7) Promowanie aktywności edukacyjnej, sportowej, kulturalnej, ekologicznej osób niepełnosprawnych.

8) Inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej osób niepełnosprawnych, a w szczególności dzieci i młodzieży.

9) Wspieranie działalności statutowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku.

10) Propagowanie działalności psychospołecznej, edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, charytatywnej i wolontariatu w kraju i za granicą na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wspieranie działalności innych organizacji pozarządowych realizujących podobne cele.

   Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy pragną otworzyć swoje serce i dłonie, aby pomóc  dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w pokonywaniu przeciwności losu, zapraszamy do współpracy.

(opr. R. G. G.)