Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Baza lokalowa

Baza lokalowa

W pierwszych latach funkcjonowania Ośrodek użytkował dwa budynki. W internacie na parterze były pomieszczenia  pomocnicze, a na piętrze, oddzielone od świetlicy, dwa mieszkania. W części dwupiętrowej mieściły się pokoje dla wychowanków. W budynku internatu część pomieszczeń na parterze stanowiły klasy - świetlice, gdzie uczyły się dzieci młodsze. Urządzono też świetlice dla grup odbywających lekcje w budynku sąsiedniej Szkoły Podstawowej.
Niełatwym zadaniem w tamtych, trudnych czasach było wyposażenie szkoły i internatu, gdyż półki sklepowe i pawilony handlowe były puste. Już w drugim roku istnienia placówki dzieci otrzymały do świetlic kolorowe telewizory, radia, gry towarzyskie. Funkcjonował radiowęzeł.
W roku szkolnym 1985/86 zakupiono projektor filmowy i sprzęt audiowizualny. Ośrodek mógł poszczycić się gabinetem logopedii  i wspaniale urządzonym gabinetem reedukacji. Od początku istnienia placówki funkcjonowała salka katechetyczna, gdzie odbywały się lekcje religii.

5202211howf1

27 lipca 1993 roku rozpoczęła się pierwsza rozbudowa Ośrodka. Dobudowano 4 sale lekcyjne, powiększono powierzchnię zastępczej sali gimnastycznej, zlikwidowano ścianki działowe między sypialniami, co umożliwiło utworzenie sal lekcyjnych o większej powierzchni, zmodernizowano gabinet dyrektora i pokój nauczycielski, wygospodarowano miejsce na sekretariat. Kolejnym krokiem na drodze modernizacji placówki było urządzenie własnej kotłowni ogrzewanej gazem. Remont stworzył możliwość pełnego lokalowego usamodzielnienia się placówki. W roku 1994 przeprowadzono remont pionu sanitarnego. Następnym etapem była budowa Sali rehabilitacyjno - gimnastycznej, którą otwarto 29 maja 1997 roku. Jednocześnie oddano do użytku oszkloną oranżerię. W 1999 r. wymieniono okna, ocieplono ściany, wykonano tynki zewnętrzne i nadbudowano nowe pomieszczenia nad przewiązką i stołówką. Dzięki przebudowie dachu powstała powierzchnia strychu z możliwością wykorzystania do składowania różnych przedmiotów. W roku 2004 kontynuowane były roboty budowlano - instalacyjne i wykończeniowe, zakupiono wyposażenie nowo oddanych sal lekcyjnych i gabinetów terapii, zakupiony został sprzęt gastronomiczny. Sukcesywnie doposażono pomieszczenia w meble i pomoce dydaktyczne. Zmienił się wygląd sal sypialnych. Wyremontowano mieszkanie dla usamodzielniających się wychowanków. Wzbogacono warsztat pracy pedagogów.

1202211howf1

 2202211howf1

3202211howf1

Pierwsza pracownia komputerowa na 5 stanowisk powstała w roku 2000. Wkrótce uzyskano dostęp do Internetu, a pracownia wzbogaciła się o kolejne 5 stanowisk. W czerwcu 2007 roku placówka otrzymała pracownie komputerowe na 10 i 14 stanowisk oraz 2 Centra Informacji Multimedialnej, każde z 4 komputerami i urządzeniami wielofunkcyjnymi.

4202211howf1
6202211howf1
7202211howf1

W roku 2005 i 2006 prowadzono działania zmierzające do likwidacji barier architektonicznych. Przeprowadzono w tym celu remont na parterze w głównej (dziś internatowej) części budynku. Wybudowano szyb przystosowany do montażu platformy dźwigu osobowego i zaadaptowano węzły sanitarne dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
W listopadzie 2005 r. została wyremontowana kuchnia gospodarcza. Przeprowadzono remont pralni i zaplecza sanitarnego. Mimo systematycznych remontów i modernizacji, baza placówki była wciąż niedoskonała. Powstała zatem koncepcja budowy pawilonu rewalidacyjno - dydaktycznego, którego budowa wkrótce została rozpoczęta. Nowy budynek otwarto uroczyście 1 września 2014 roku. Kilka lat później, 4.10.2018 roku został oddany do użytku piękny, nowoczesny obiekt sportowy - Orlik.

9202211howf1