Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Nauczyciele

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym pracują

w roku szkolnym 2022-2023 następujący nauczyciele:

 

Kształcenie przedszkolne:

mgr Alicja Majocha

mgr Marta Krupka

mgr Wioletta Konieczna

mgr Magdalena Głód

mgr Wiesława Stadnicka - Pałys

mgr Ewa Wójcik

mgr Marta Boruta

 

Religia/Wychowanie do życia w rodzinie:

ks. mgr Grzegorz Czeluśniak

ks. mgr Artur Kostrząb

mgr Ewa Ciołkosz

 

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Wioletta Petka - Grygiel

mgr Ewa Szymkowicz

mgr Anna Wójcik

mgr Malwina Wąsińska

mgr Agnieszka Grela

mgr Natalia Piróg

mgr Bernadeta Mermon


 

J. polski:

mgr Elżbieta Szymkowicz

mgr Renata Góra - Golowska

mgr Ewa Szymkowicz

mgr Renata Rzeźnik

 

 

J. niemiecki:

mgr Joanna Banek - Bukała

mgr Marta Niemiec

 

Historia:

mgr Artur Golowski

mgr Urszula Haligowska

 

 

Technika:

mgr Paweł Armata

WOS:

mgr Renata Góra - Golowska 

 

 

Plastyka:

mgr Paweł Armata

Podstawy przedsiębiorczości:

mgr Artur Golowski 

 

Matematyka:

mgr Lucyna 

Zagórska - Zając 

mgr Urszula Haligowska

mgr Joanna Stefanik

 

Biologia /Chemia /Przyroda 

mgr Joanna Barć

mgr Maria Pawlik


 

Fizyka /Informatyka:

mgr Joanna Stefanik

mgr Mirosław Wójcik 

 

 

Geografia /Muzyka:

mgr Zbigniew 

Mikuszewski

 

Wychowanie fizyczne:

mgr Grzegorz Furtek

mgr Danuta Wilusz

mgr Urszula Capiga

mgr Jerzy Zając

 

Zajęcia w klasach

IV-VII OET

mgr Anna Romańska

mgr Anna Czech

mgr Justyna Przygoda 

mgr Aneta Giera

mgr Paweł Rusinek

mgr Renata Rzeźnik

mgr Anna Godek

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr inż. Paweł Tęcza 

 

 

 

Przedmioty zawodowe:

mgr Dorota Pelc

mgr Mirosław Wójcik

mgr Renata Koś

mgr Monika Tatara - Lubojemska

mgr Jarosław Ziobrowski

 

 

Zajęcia praktyczne:

mgr Renata Koś

mgr Monika Tatara - Lubojemska

mgr Katarzyna Jurasz - Świerczek

mgr Jarosław Ziobrowski


Funkcjonowanie

osobiste i społeczne / przysposobienie

do pracy:

mgr Łukasz Dziok

mgr Łukasz Rajchel

mgr Monika Tatara - Lubojemska

mgr Andrzej Kubiak

mgr Witold Garbacki

mgr Marta Kawa

mgr Paweł Balicki

mgr Dawid Ciombor

mgr Mateusz Rogaczewski

Muzykoterapia:

mgr Zbigniew Mikuszewski

Agroterapia:

mgr Maria Kostur

Ergoterapia:

mgr Jarosław Ziobrowski

Arteterapia:

mgr Marta Kawa

Infoterapia:

mgr Joanna Stefanik

 

 

 

  

 

Nauczyciel -

bibliotekarz

mgr Maria Pawlik