Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Nauczyciele

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym pracują

w roku szkolnym 2019-2020 następujący nauczyciele:

Kształcenie przedszkolne:

mgr Alicja Majocha

mgr Marta Krupka

mgr Bernadeta Mermon

lic. Ewa Wójcik

Religia:

ks. mgr Grzegorz Czeluśniak

ks. mgr Artur Kostrząb

mgr Ewa Ciołkosz

Kształcenie zintegrowane:

mgr Wioletta Petka - Grygiel

mgr Ewa Szymkowicz

mgr Wiesława

Stadnicka - Pałys

mgr Agnieszka Grela

J. polski:

mgr Elżbieta Szymkowicz

mgr Renata Góra - Golowska

mgr Ewa Szymkowicz

J. niemiecki:

mgr Joanna Banek - Bukała

mgr Marta Niemiec

 

Historia:

mgr Artur Golowski

mgr Ewa Szymkowicz

Zajęcia techniczne:

mgr Paweł Armata

WOS:

mgr Renata Góra - Golowska

 

Plastyka:

mgr Paweł Armata

Muzyka:

mgr Zbigniew Mikuszewski

Matematyka:

mgr Lucyna 

Zagórska - Zając 

mgr Anna Kowalczyk

Chemia /Przyroda /Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Joanna BarćFizyka /Informatyka:

mgr Joanna Stefanik 

 

 

Biologia:

mgr Łukasz Dziok

Geografia:

mgr Zbigniew 

Mikuszewski

 

Podstawy przedsiębiorczości:

mgr Artur Golowski 

Wychowanie fizyczne:

mgr Grzegorz Furtek

mgr Danuta Wilusz

mgr Jerzy Zając

 

Zajęcia w klasach

IV-VII OET

mgr Anna Romańska

mgr Anna Czech

mgr Renata Rzeźnik

mgr Justyna Przygoda 

mgr Aneta Giera

mgr Mirosław Wójcik

mgr Paweł Rusinek

mgr Zbigniew Mikuszewski

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr inż. Paweł Tęcza 

 

 

Przedmioty zawodowe:

mgr Dorota Pelc

mgr Artur Golowski

mgr Mirosław Wójcik

mgr Renata Koś

mgr Monika Tatara - Lubojemska

 

Zajęcia praktyczne:

mgr Renata Koś

mgr Monika Tatara - Lubojemska

mgr Barbara Teper

mgr Jarosław Ziobrowski

 

Funkcjonowanie

osobiste i społeczne / przysposobienie

do pracy:

mgr Łukasz Dziok

mgr Marcelina Surowiecka

mgr Monika Tatara - Lubojemska

mgr Andrzej Kubiak

mgr Ewa Ciołkosz

mgr Joanna Banek - Bukała

mgr Witold Garbacki

mgr Marta Kawa

lic. Piotr Gozdecki

 

 

 

Muzykoterapia:

mgr Zbigniew Mikuszewski

Dogoterapia:

mgr Lucyna Zagórska - Zając 

Arteterapia:

mgr Marta Kawa

mgr Marta Krupka

Infoterapia:

mgr Joanna Stefanik

Agroterapia:

mgr Stanisław Rękowicz

Ergoterapia:

mgr Dorota Pelc

mgr Renata Koś

mgr Monika Tatara - Lubojemska

Nauczyciel -

bibliotekarz

mgr Maria Pawlik