Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Nauczyciele

W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym pracują

w roku szkolnym 2018-2019 następujący nauczyciele:

Kształcenie przedszkolne:

mgr Wiesława Stadnicka - Pałys

mgr Agnieszka Buba

mgr Alicja Majocha

mgr Marta Krupka

mgr Wioleta Konieczna

mgr Magdalena Głód

Religia:

ks. mgr Grzegorz Czeluśniak

ks. mgr Artur Kostrząb

mgr Ewa Ciołkosz

 

Kształcenie zintegrowane:

mgr Wioletta Petka - Grygiel

mgr Justyna Przygoda

mgr Aneta Giera

mgr Ewa Szymkowicz

mgr Dorota Frączak

J. polski:

mgr Elżbieta Szymkowicz

mgr Renata Góra - Golowska

 

 

J. niemiecki:

mgr Joanna Banek - Bukała

mgr Marta Niemiec

 

 Historia:

mgr Urszula Haligowska

 

WOS:

mgr Renata Góra - Golowska

Zajęcia techniczne:

mgr Paweł Armata

mgr Mirosław Wójcik

 

Plastyka:

mgr Paweł Armata

lic. Piotr Gozdecki

mgr Marta Kawa

Muzyka /Zajęcia artystyczne:

mgr Zbigniew Mikuszewski

Matematyka:

mgr Urszula Haligowska

mgr Anna Kowalczyk

mgr Lucyna Zagórska - Zając 

mgr Joanna Stefanik

mgr Tomasz Jakubasz

Chemia /Przyroda /Wychowanie do życia w rodzinie:

mgr Joanna BarćFizyka /Informatyka:

mgr Joanna Stefanik 


Biologia:

mgr Łukasz Dziok

 

Geografia:

mgr Zbigniew Mikuszewski

 

Podstawy przedsiębiorczości:

mgr Anna Kowalczyk 

Wychowanie fizyczne:

mgr Grzegorz Furtek

mgr Danuta Wilusz

mgr Jerzy Zając

 

Zajęcia w klasach

IV-VII OET

mgr Anna Romańska

mgr Anna Czech

mgr Natalia Czaja

Edukacja dla bezpieczeństwa:

mgr inż. Paweł Tęcza 

 

Przedmioty zawodowe:

mgr Dorota Pelc

mgr Anna Kowalczyk

mgr Mirosław Wójcik

mgr Renata Koś

mgr Jarosław Ziobrowski

Zajęcia praktyczne:

mgr Renata Koś

mgr Monika Tatara - Lubojemska

mgr Barbara Teper

mgr Dorota Pelc

Andrzej Guzy

mgr Jan Kurek

mgr Jarosław Ziobrowski

 

Funkcjonowanie osobiste i społeczne / przysposobienie do pracy:

mgr Łukasz Dziok

mgr Marcelina Surowiecka

mgr Monika Tatara - Lubojemska

mgr Adam Filip

mgr Agnieszka Grela

mgr Joanna Banek - Bukała

mgr Jarosław Ziobrowski

 Funkcjonowanie w środowisku /technika

mgr Marta Kawa

lic. Piotr Gozdecki

 

 

 

 

 

Nauczyciel - bibliotekarz

mgr Maria Pawlik