Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Marzec 2023

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - MARZEC

Wykorzystanie sprzętu cyfrowego i audio w celu utrwalenia pracowitych, wesołych i wzniosłych chwil marcowych, miało miejsce podczas świętowania Dnia Kobiet i Mężczyzn. W trakcie przygotowanej oprawy słowno -muzycznej, bardzo dobrze sprawdził się mikrofon przenośny i nagłowny, dzięki którym w swobodny sposób można poruszać się na scenie, zachowując tym samych wyrazistość głosu.

1202304lp9

3202304lp9

Poza świętowaniem była również praca. Uczniowie doskonalili nabyte umiejętności posługiwania się sprzętem ogrodniczym podczas planowania, sadzenia, zabezpieczania drzew owocowych. W trakcie warsztatów sadowniczych w pracowni technicznej nie tylko zgłębiano wiedzę na temat pielęgnacji sadu, ale posadzono 16 drzew owocowych, które zapoczątkowały SAD SOSW Frysztak. W tym celu skorzystano z wyrzynarki stołowej i bezprzewodowej wiertarki, aby stworzyć paliki stabilizujące świeżo posadzone drzewka.

 2202304lp9

202304lp9

Uczniowie, na zajęciach rozwijających kreatywność, z pomocą nauczycieli wykonali ozdoby z drucików połączonych za pomocą lutownicy. Z zakupionego drewna powstały z użyciem dłut, płaskorzeźby i wyroby unikatowe, które można było zakupić na kiermaszu świątecznym.

W programie „Laboratoria Przyszłości", w ramach, którego otrzymaliśmy wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, chętnie wykorzystujemy go do twórczej pracy na zajęciach snycerskich, technicznych, gdzie uczniowie zdobywają informacje o zawodach związanych z obróbką drewna. Poznają instruktaż pracy na danym urządzeniu i zagłębiają się w przepisy BHP. Zakupiony materiał drzewny, jak i akcesoria do jego obróbki kształtują i rozwijają umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej i jej dobrej organizacji.

Marzec, mimo bardzo zmiennej aury, pozwolił uczniom na zajęciach z funkcjonowania osobistego oraz edukacji przyrodniczej, odnaleźć pierwsze wiosenne zwiastuny, które zostały uwiecznione aparatem fotograficznym, zakupionym w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Powstały już pierwsze projekty, które zostaną wydrukowane na drukarce 3D zakupionej w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości. Uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu wymiarowania, modelowania przestrzennego, zapoznają się z obsługą, kalibracją, załadunkiem filamentu i sposobem wydruku przygotowanych projektów. Jest dużo pomysłów, które czeka na realizację i zachęca do dalszych starań.