Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Zajęcia stymulujące i wspomagające rozwój wychowanków

Zajęcia rozwijające zainteresowania w roku szkolnym 2022-2023

Zajęcia stymulujące i wspomagające rozwój wychowanków:

- ćwiczenia aerobowe dla dzieci z otyłością

- gry i zabawy ruchowe dla młodszych dzieci

- „Przerwy na sportowo"

- „Jak ryba w wodzie" - zajęcia nauki pływania

- trening mentalny

- rozwijanie komunikacji werbalnej i alternatywnej

- „Kartka z kalendarza" - zajęcia integracyjne dla przedszkolaków

- zajęcia TUS dla przedszkolaków z grupy II i IV

- zajęcia TUS w klasie III B OET

- terapia ręki dla uczniów klasy III SP

- „Samodzielny przedszkolak" - zajęcia wspomagające rozwój samodzielności i umiejętności samoobsługowych przedszkolaków

- „Słucham i uczę się mówić" - zajęcia wspomagające rozwój mowy przedszkolaka

- doskonalenie umiejętności samoobsługowych w klasie VIID OET

- doskonalenie techniki pisania i czytania

- doskonalenie umiejętności samoobsługowych w klasie VIIIB OET

- zajęcia doskonalące umiejętności samoobsługowe

- zajęcia wyciszające przy muzyce Mozarta

- zajęcia rozwijające podstawowe techniki szkolne

- doskonalenie techniki czytania metodą sylabową

- zajęcia z cyklu „Trening jedzenia wśród uczniów kl. IB SP"

- zajęcia doskonalące czytanie ze zrozumieniem i tworzenie wypowiedzi pisemnej dla uczniów klas IV-VIII SP

- przygotowanie uczniów klasy IIIA BS do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie cukiernik

- przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego w zawodzie stolarz - etap teoretyczny

- przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego w zawodzie stolarz i pracownik pomocniczy stolarza - etap praktyczny

- prowadzenie grupy teatralnej dla uczniów i nauczycieli - „Sztuka codzienna"

- profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych

- Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej - moja droga do Boga

- przygotowanie młodzieży klas VII-VIII do Sakramentu Bierzmowania

- Szkolne Koło Caritas

- Klub Gier Planszowy

- zajęcia szkolnej grupy tanecznej „Czirliderki"

- Pracownia zaradności życiowej

- zajęcia dodatkowe „Bezpieczeństwo na drodze" - karta rowerowa ONLINE

- zajęcia przyrodnicze dla chętnych dzieci

 

Przerwy na sportowo 1

Przerwy na sportowo 4

Przerwy na sportowo 2

Klub Gier Planszowych 2

ania

Czirliderki