Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

"Internat i świetlica"

 

 

„Internat"

Wychowankowie mają możliwość zamieszkania w Ośrodku. Pobyt jest bezpłatny. Opłata dotyczy tylko kosztów tzw. „wsadu do kotła", czyli produktów niezbędnych do sporządzania posiłków. Pracownicy placówki pomagają rodzinom podopiecznych w pozyskiwaniu pomocy na finansowanie żywienia.

 

6202210bls1

 

Dysponujemy na dwóch kondygnacjach (dla dziewcząt i chłopców) kilkuosobowymi pokojami, które są przytulne i kolorowe. Najczęściej w pokoju mieszka trzy osoby. Na parterze pokoje  połączono   z łazienkami, a ponadto na każdym piętrze do użytku dzieci i młodzieży są zmodernizowane łazienki z natryskami. Wychowankowie korzystają z jadalni i w razie potrzeby, z pralni Ośrodka. Mogą też samodzielnie prać swoje ubrania. Ponadto do ich dyspozycji są: świetlice grupowe, świetlica ogólna, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia komputerowa, biblioteka, pełnowymiarowa hala sportowa, teren rekreacyjny wokół obiektu, plac zabaw, a także boisko lekkoatletyczne „Orlik".

2202210bls1

 

3202210bls1

Podstawowe cele pobytu wychowanków: 

-  stworzenie optymalnych warunków rozwoju (nauka, zdrowie, praca, wypoczynek); 

- realizacja indywidualnych potrzeb wychowanków; 

-  przygotowanie ich do pełnienia różnorodnych ról w życiu społecznym.

Pobyt jest tak zorganizowany, by każdy wychowanek na miarę swoich możliwości doskonalił i rozwijał sprawności i umiejętności.

 

1202210bls1

 

Nauczyciele i wychowawcy diagnozują, ujawniają i rozwijają zainteresowania swoich podopiecznych. Oferta uwzględnia szeroką gamę zajęć. W trosce o możliwie najlepszy rozwój wychowanków są one dostosowane do sprawności, wieku i płci naszych podopiecznych.

Oprócz obowiązkowych zajęć wychowawczych, wynikających z Planu dnia, wychowankowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych zarówno przez nauczycieli jak i wychowawców, które odbywają się po południu i wieczorem.

Wychowawcy wykorzystują nie tylko swoje kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki, ale także kwalifikacje specjalistyczne oraz umiejętności i zainteresowania z wielu dziedzin. Ideą wspierania wychowanków jest taki dobór form, metod i środków oddziaływania pedagogicznego, by były one dostosowane indywidualnie do potrzeb i oczekiwań każdego podopiecznego.

Jednolitość oddziaływań, ścisła współpraca z nauczycielami, rodziną, instytucjami wspomagającymi - to podstawa codziennej pracy opiekuńczo - wychowawczej.

Relacje z wydarzeń  zamieszczane są w zakładce Aktualności.

W roku szkolnym 2022/2023 funkcjonuje 9 grup wychowawczych.

4202210bls1

 

7202210bls1

Zajęcia świetlicowe

Do czasu odjazdu busem lub odebrania przez rodziców, uczniowie wszystkich typów szkół pozostają pod opieką wychowawców grup świetlicowych.

Świetlica pełni funkcję opiekuńczo - wychowawczą. Zapewnia uczniom opiekę  po skończonych zajęciach dydaktycznych do godz. 1530. Czas, jaki dzieci i młodzież spędzają w świetlicy ośrodkowej, pozwala im na odpoczynek po zajęciach dydaktycznych oraz rozwijanie swoich zainteresowań. Ważne miejsce w programie dnia zajmuje wspólne spożywanie obiadu. Sprzyja to kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych. Jest też okazja do budowanie relacji z kolegami i koleżankami z innych klas.

W roku szkolnym 2022/2023 funkcjonuje 9 grup świetlicowych.

(Opr. T. G.)