Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 

Drodzy Rodzice

      Jeżeli Państwo dowiedzieliście się, że wasze dziecko jest niepełnosprawne i otrzymaliście opinię o potrzebie wczesnego wspomagania możecie uzyskać fachową pomoc w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym we Frysztaku. W naszym Ośrodku od września 2007 roku funkcjonuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi i społeczno - emocjonalnymi.

Jakie są nasze cele?

¨ wspieranie rozwoju dziecka aż do podjęcia nauki szkolnej,

¨ wielopłaszczyznowa diagnoza rozwoju dziecka,

¨ wyrównywanie deficytów rozwojowych,

¨ wspieranie rodziny dziecka, doradztwo w zakresie wspomagania jego rozwoju,

¨ przygotowanie dziecka do podjęcia edukacji w placówkach oświatowych, pomoc w wyborze optymalnej ścieżki kształcenia.

Jakich zatrudniamy specjalistów?:

      Opiekę nad rozwojem Waszego dziecka i fachowe doradztwo w tym zakresie zapewni Wam wykwalifikowany zespół specjalistów, w skład którego wchodzi: pedagog specjalny, specjalista terapii pedagogicznej, psycholog, logopeda, specjalista rehabilitacji ruchowej. Członkowie zespołu posiadają dodatkowe specjalizacje z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem, pedagogiki leczniczej, neurologopedii.

Jakimi metodami pracujemy z dzieckiem. Np.:

¨ pedagogika lecznicza M. Montessori,

¨ stymulacja audio- psycho - lingwinistyczna metodą A. Tomatisa,

- metodą NDT-Bobath,

¨ zajęcia integracji sensorycznej,

¨zajęcia z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych stymulujących rozwój umysłowy oraz wspomagający rozwój mowy,

¨ metoda Knillów,

¨ metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

¨ metoda symultaniczno - sekwencyjna wczesnej nauki czytania J. Cieszyńskiej,

¨ metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

¨ ćwiczenia Dennisona,

¨ gry i zabawy dydaktyczne oraz szeregi.

      Zapewniamy, że otoczymy Wasze Dziecko właściwą i fachową opieką, w oparciu o opracowany dla niego indywidualny program terapeutyczny. Będzie ono uczestniczyć w zajęciach indywidualnych, a w miarę postępów także w grupowych. Uwzględnimy preferencje Waszego dziecka, jego możliwości i zainteresowania. W czasie zajęć terapeutycznych będziemy je uczyć umiejętności społecznych, zabawy, komunikacji, prawidłowych relacji interpersonalnych, będziemy rozwijać jego sprawność umysłową i fizyczną. Pracę rozpoczniemy od tego, co najbardziej niepokoi Was - Rodziców. Uwzględnimy Wasze uwagi, wskazówki i sugestie przy planowaniu pracy z dzieckiem. 

 Pamiętajcie! Możemy pomóc Wam i Waszemu Dziecku !!!