Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Kucharz

 

KUCHARZ

 

1. Kucharz - zajmuje się przyrządzaniem różnego rodzaju potraw, dań, przekąsek, a nawet ciast i deserów.

Jest to zawód dla osób z powołaniem i pasją. Kucharz musi mieć wyobraźnię i pomysłowość - odnosi się to do umiejętności wymyślania i tworzenia potraw oraz ich dekorowania.

Kucharz musi być również sprawny fizycznie, odpowiedzialny i kreatywny.

Praca w tym zawodzie to zazwyczaj praca zespołowa, wymagająca umiejętności pracy w grupie oraz zamiłowania do ładu i porządku.

Absolwenci tego zawodu są poszukiwani przez pracodawców - szczególnie ci dobrze wykształceni i posiadający dużą wrażliwość estetyczną i smakową.

2. Informacje dodatkowe: uczniowie naszej szkoły mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji oraz poszerzania wiedzy poprzez  udział w różnych zajęciach dodatkowych np. ergoterapii, kursach, projektach unijnych i innych.

12018kucharz

 

22018kucharz 

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja - TG.07 - Sporządzanie potraw i napojów.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia w zawodzie kucharz mają możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem ułatwiającym podejmowanie pracy zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie - kucharz - będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

- przygotowywania typowych potraw i napojów w różnych zakładach gastronomicznych,

- dokonywania oceny organoleptycznej surowców, półproduktów i gotowych wyrobów,

- prawidłowego przechowywania i magazynowania surowców spożywczych, półproduktów i gotowych wyrobów,

- organizacji prac porządkowych,

- planowania produkcji i dbania o asortyment,

- oceniania potraw i pobierania próbek,

- nadzorowania procesu produkcji,

- kreowania oferty posiłków, udoskonalania menu,

- nadzorowania wydawania, podawania lub przewozu gotowych potraw.

42018kucharz

 

62018kucharz

 

52018kucharz

5. Kucharz znajdzie zatrudnienie w:

- barach,

- restauracjach,

- hotelach,

- publicznych miejscach żywienia,

- stołówkach (szkolnych, przedszkolnych, szpitalnych i innych),

- ośrodkach wypoczynkowych,

- pokładach statków,

- działalności cateringowej,

- obsługiwaniu prywatnych imprez.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Wiedzę ogólną uczniowie zdobywają w czasie 3 dni nauki w tygodniu, 2 dni przeznaczone są na zajęcia praktyczne, które odbywają się u nas w Ośrodku (stołówka szkolna) i w pracowniach gastronomicznych.

Szkoła kształci uczniów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach i klasach, które umożliwiają przygotowanie do pracy zawodowej.

1.  Pracownię dydaktyczną wyposażoną w stanowiska komputerowe dla każdego ucznia, stanowisko komputerowe dla nauczyciela z projektorem multimedialnym, pomoce dydaktyczne w postaci rysunków technicznych, schematów produkcyjnych, instrukcji obsługi maszyn i innych.

2.  Pracownię zajęć praktycznych wyposażoną w:

- naczynia kuchenne i stołowe,

- przybory kuchenne,

- noże gastronomiczne (zestawy),

- piec konwekcyjno - parowy,

- drobny sprzęt kuchenny (miksery, blendery, maszynki do mięsa i warzyw),

- zmywarkę do naczyń,

- kuchenki indukcyjne,

- szafy chłodnicze,

- akcesoria i urządzenia cateringowe (podgrzewacze, warniki, przybory do serwowania i inne).

2018kucharz

 

 72018kucharz