Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

klasy I-VIII SP

SZKOŁA PODSTAWOWA

W roku szkolnym 2022/2023 w szkole podstawowej kształci się 71 uczniów, którzy uczęszczają do 11 oddziałów (trzy klasy edukacji wczesnoszkolnej i 8 oddziałów obejmujących klasy IV - VIII).

202211sp1

2202211sp1

4202211sp1

W naszej placówce  uczą się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w tym ze sprzężeniami, a także  dzieci z zaburzeniami autystycznymi w normie intelektualnej. Do szkoły przyjmujemy uczniów w rożnym wieku- z radością witamy zarówno małego pierwszoklasistę, jak i uczniów klas starszych. Zajęcia edukacyjne realizowane są w małych zespołach klasowych, co sprzyja rozwojowi społecznemu, lepszemu przyswajaniu wiedzy oraz daje możliwość indywidualnego podejścia do każdego ucznia. W gronie rówieśników o podobnych potrzebach i możliwościach, dzieci rozwijają swoje zainteresowania, mogą odnosić sukcesy w różnych dziedzinach, czują się akceptowane i spełnione.

 

1202211sp1

3202211sp1

 

5202211sp1

Codziennie, po zakończeniu zajęć dydaktycznych, dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych, które wspomagają ich rozwój i są dostosowane są  do ich  indywidualnych potrzeb (zajęcia z psychologiem, logopedą, rehabilitantem, pedagogiem). Podobnie jak uczniowie szkół masowych, nasi wychowankowie kończąc edukację na poziomie szkoły podstawowej, przystępują do egzaminu - sprawdzianu ósmoklasisty, którego poziom dostosowany jest do ich możliwości.

202211sp8

2202211sp8

1202211sp8

Pracując z dziećmi dostosowujemy metody i formy przekazywania wiedzy do potrzeb uczniów, wykorzystując wiedzę zdobytą na licznych kursach, warsztatach i szkoleniach. Wiedząc, że dzieci uczą się przede wszystkim przez działanie i swobodną zabawę, w pracy z uczniami stawiamy na metody aktywizujące ucznia, rozbudzające jego zainteresowania, motywujące do działania i tworzenia. Spotkania z interesującymi ludźmi, częste wyjścia,  wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, udział w licznych spotkaniach, konkursach i zawodach, to nie tylko ciekawa forma spędzania czasu, ale przede wszystkim nauka tego, co w życiu jest ważne - samodzielności, zaradności i umiejętności bycia pełnoprawnymi członkami społeczności.

(Opr. E. S., W. P. G.)