Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Najważniejsze działania w 2016 roku

W roku 2016 zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

 • 16.06.2016 r. Piknik Rodzinny. Oprócz wychowanków uczestniczyło w nim około 60 rodziców, rodzeństwo, a także absolwenci ze swoimi dziećmi. W programie znalazły się: występy artystyczne, loteria fantowa, gry i zabawy sportowe i plastyczne, spotkanie z myśliwym, przejażdżki na kucyku, pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej z Twierdzy, przejazd konnego patrolu policyjnego. Był także poczęstunek.

 

2016sjts

 

 • Realizacja projektu w oparciu o przyznaną darowiznę w ramach akcji charytatywnej TVP „Reklama dzieciom" - Wyjazd integracyjny dzieci
  z rodzicami „Z naturą za pan brat" , który w dniach 9 - 11 czerwca 2016 miał miejsce w Siedlisku „Janczar" w Pstrągowej. Uczestniczyło w nim 16 wychowanków pod opieką rodziców. W realizację projektu zaangażowanych było 21 wolontariuszy: nauczycieli i wychowawców Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku oraz psycholog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
  w Strzyżowie.

W programie znalazły się:

 • ognisko ze śpiewem biesiadnych pieśni przy akompaniamencie akordeonu, graniem na instrumentach muzycznych, zabawami integracyjnymi
 • warsztaty psychoedukacyjne „Koń moim przyjacielem" wraz z przejażdżką na maneżu
 • przejazd bryczkami do rezerwatu „Wielki las" na ścieżkę dydaktyczno
  - przyrodniczą
 • warsztaty pieczenia chleba „Od ziarna do chleba"
 • zwiedzanie hodowli alpag
 • gry i zabawy zręcznościowe na placu zabaw i siłowni zewnętrznej
 • zajęcia plastyczne na świeżym powietrzu
 • zabawy ruchowe i integracyjne
 • warsztaty dla Rodziców prowadzone przez panią psycholog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzyżowie
 • konsultacje indywidualne nauczycieli, wychowawców, terapeutów, rehabilitantów, psychologów.

Uczestnicy korzystali z noclegów i wyżywienia i bazy ośrodka, zgodnie z programem pobytu.

 • 10.11.2016 r. Kiermasz Zdrowych Przetworów Domowych zgromadzono wykonane przez członków i sympatyków Stowarzyszenia przetwory i rozprowadzono je wśród zainteresowanych.

 

12016sjts

 

 • 19.11.2016 Bal Charytatywny zorganizowany we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym we Frysztaku oraz Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji we Frysztaku. Uczestniczyło w nim 111 osób.

 

22016sjts

 

Przedsięwzięcie to wymagało wielu przygotowań i zaangażowania członków Stowarzyszenia. Zgromadzono przedmioty na licytacje oraz nagrody dla uczestników, które były losowane w trakcie zabawy. W związku z imprezą wystosowano prośby do firm i instytucji o darowizny fiansowe i rzeczowe. Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia wykonywali działania nieodpłatnie. Dochód z Balu w całości zostanie przeznaczony na cele statutowe.

 • 6.12.2016 Pomoc finansowa. Zakupiono słodycze do paczek mikołajkowych dla wychowanków SOSW we Frysztaku.