Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

we Frysztaku

wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

 

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELARSKIEJ

 

1.  Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej to stanowisko, które umożliwia poznanie zasad funkcjonowania wszystkich działów hotelu i dlatego jest świetnym startem do rozpoczęcia kariery w hotelarstwie.

2. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w rozmaitych zajęciach dodatkowych podnoszących ich kwalifikacje zawodowe i wyposażających w nowe wiadomości i umiejętności przydatne w pracy zawodowej: warsztatach, kursach i stażach zawodowych.

 2018pomoc

 

12018pomoch

3. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja TG.01. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie.

Typ szkoły: branżowa szkoła I stopnia

Uzyskane wykształcenie: zasadnicze branżowe

Nauka trwa trzy lata i kończy się uzyskaniem kwalifikacji po zdaniu egzaminu w części teoretycznej i praktycznej.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie prac porządkowych w części noclegowej hotelu,
 • wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą konsumenta,
 • wykonywanie czynności porządkowych w części gastronomicznej obiektu noclegowego,
 • wykonywanie prac pomocniczych związanych zprzygotowywaniem surowców spożywczych, sporządzaniem potraw i napojów,
 • wykonywanie prac związanych z działalnością pralni hotelowej,
 • wykonywanie prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości hotelowych,
 • pielęgnowanie roślin ozdobnych, hotelowych terenów zieleni iurządzeń rekreacyjnych,
 • wykonywanie prac związanych z dbałością o urządzenia i tereny rekreacyjne.

22018pomoch 

 

 32018pomoch

5. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może podejmować pracę w następujących obiektach:

 • hotele,
 • pensjonaty,
 • motele,
 • domy wycieczkowe,
 • kempingi.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Wiedzę ogólną i teoretyczną z przedmiotów zawodowych uczniowie zdobywają w czasie trzech dni nauki szkolnej w tygodniu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w ciągu dwóch dni w pomieszczeniach do tego celu przystosowanych.

Szkoła posiada:

1). Pracownię dydaktyczną wyposażoną w stanowiska komputerowe dla każdego ucznia, stanowisko komputerowe dla nauczyciela  z projektorem multimedialnym i drukarką laserową.

2).  Pracownię zajęć praktycznych wyposażoną w:

 • jednostkę mieszkalną, wyposażoną w: łóżko, pościel, bieliznę pościelową, szafę zwieszakami, stolik nocny, krzesło, biurko, radio, lustro, bagażnik, wieszak na wierzchnią odzież, zestaw ręczników iwyposażenie dodatkowe oraz węzeł higieniczno-sanitarny wyposażony w: umywalkę zpółką ioświetleniem, lustro, kabinę znatryskiem, WC, pojemnik na śmieci.
 • pomieszczenie magazynowe, wyposażone w: wózek hotelowej obsługi pięter zpełnym zestawem, odkurzacz, ręczny sprzęt porządkowy, regał zbielizną hotelową, środki czystości iśrodki dezynfekcyjne, pralkę automatyczną, środki do prania, żelazko ideskę do prasowania, wieszaki, środki ochrony indywidualnej, pojemnik na śmieci oraz apteczkę;

3).  Pracownię gastronomiczną wyposażoną w:

 • stanowiska mycia rąk, wyposażone w: umywalkę zinstalacją zimnej iciepłej wody, dozownik do mydła, płyn dezynfekcyjny, ręczniki papierowe,
 • stanowiska sporządzania potraw inapojów, wyposażone w: stoły produkcyjne, trzony kuchenne zpiekarnikami, zlewozmywaki zinstalacją zimnej iciepłej wody, zestawy garnków iinnych naczyń kuchennych, zestaw noży kuchennych idrobny sprzęt produkcyjny, termometry, wagi imiarki, bieliznę izastawę stołową, tace metalowe oraz stoły ikrzesła; chłodziarkę zzamrażarką, kuchenkę mikrofalową, frytkownicę do smażenia, mikser, maszynkę do mielenia, robota kuchennego, naświetlacz do jaj, kosz na odpady, apteczkę, katalogi oraz instrukcje obsługi maszyn iurządzeń gastronomicznych, instrukcje do ćwiczeń;

4).  Pracownię gospodarczą wyposażoną w:

 • narzędzia imateriały do wykonywania prostych napraw, a także narzędzia iurządzenia do utrzymania czystości wotoczeniu obiektu, ręczny imechaniczny sprzęt do pielęgnacji terenów zieleni, kosiarkę do trawy, narzędzia ogrodnicze do pielęgnacji roślin, opylacze, opryskiwacze, opakowania ietykiety środków ochrony roślin, nawozów oraz środków do konserwacji powierzchni, środki ochrony indywidualnej, pojemnik na śmieci, apteczkę, instrukcje obsługi urządzeń.

 52018pomoch

 

62018pomoch